Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

O programie

Władze Miasta Rzeszowa, wychodząc naprzeciw potrzebom rodzinom, które wychowują troje i więcej dzieci, a także rodzin zastępczych i rodzin, które mają dzieci niepełnosprawne, wprowadziły 4 listopada 2013 r. Program „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Program ma na celu promowanie modelu dużej rodziny oraz działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, zamieszkałych na terenie Miasta Rzeszowa. Jest adresowany do wszystkich rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych i zameldowanych na terenie miasta Rzeszowa, składających się z rodziców/rodzica, posiadających troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się bądź studiuje do 25 roku życia, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodziców/rodzica, bez ograniczenia wieku.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Samorząd Miasta Rzeszowa, który ma na celu promocję rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych oraz działań na rzecz wzmocnienia ich kondycji, poprawę warunków życia rodzin i zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych i rodzinach zastępczych.

Celem programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza ” jest:
• zwiększenie dostępu do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Miasta Rzeszowa;
• promocja i koordynacja systemu ulg w instytucjach nie zarządzanych przez Miasto Rzeszów oferujących usługi i zakup towarów oraz dobra kulturalne, sportowe i rekreacyjne;
• uwzględnianie potrzeb rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych w programach podejmowanych przez samorząd Miasta Rzeszowa we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i pracodawcami;
• budowanie przychylnego klimatu sprzyjającego podejmowaniu decyzji o rozwoju rodziny;
• współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi w realizacji promocji i wsparcia rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych.