Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Informacja o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia - rok szkolny 2018/2019

W 2018 r. szczególnie uzdolnieni uczniowie, zameldowani na terenie Rzeszowa, mogli po raz kolejny ubiegać się o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Pomoc taką umożliwia funkcjonujący od 2007 r. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa. Formami realizacji Programu są: Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

Władze Rzeszowa, wspierając działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przeznaczają na ten cel środki własne. W okresie od września do grudnia 2018 r. kwota stypendiów przyznanym uczniom rzeszowskich szkół w ramach Programu Stypendialnego wyniosła 548 060,00 zł.

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa i Uchwale Nr LV/1302/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa Komisja Stypendialna przyznała:

- 762 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 519 300,00 zł (w tym 40 podwyższonych stypendiów za wyniki w nauce),
- 75 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 29 160,00 zł. 

Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

  Nazwa szkoły Liczba uczniów, którym przyznano
stypendium za wyniki w nauce
Liczba uczniów, którym przyznano
stypendium za wybitne osiągnięcia
1. Szkoła Podstawowa Nr 1 3 0
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 25 0
3. Szkoła Podstawowa Nr 3 17 1
4. Szkoła Podstawowa Nr 4 3 1
5. Szkoła Podstawowa Nr 5 16 2
6. Szkoła Podstawowa Nr 6 4 1
7. Szkoła Podstawowa Nr 7 4 0
8. Szkoła Podstawowa Nr 8 9 0
9. Szkoła Podstawowa Nr 9 6 0
10. Szkoła Podstawowa Nr 10 20 0
11. Szkoła Podstawowa Nr 11 43 1
12. Szkoła Podstawowa Nr 12 13 0
13. Szkoła Podstawowa Nr 13 6 0
14. Szkoła Podstawowa Nr 14 13 1
15. Szkoła Podstawowa Nr 15 2 0
16. Szkoła Podstawowa Nr 16 14 0
17. Szkoła Podstawowa Nr 17 20 2
18. Szkoła Podstawowa Nr 18 21 2
19. Szkoła Podstawowa Nr 19 17 0
20. Szkoła Podstawowa Nr 21 15 2
21. Szkoła Podstawowa Nr 22 5 0
22. Szkoła Podstawowa Nr 23 23 0
23. Szkoła Podstawowa Nr 24 16 2
24. Szkoła Podstawowa Nr 25 19 1
25. Szkoła Podstawowa Nr 27 41 3
26. Szkoła Podstawowa Nr 28 13 0
27. Szkoła Podstawowa Nr 29 2 0
28. Szkoła Podstawowa Nr 30 1 0
29. Szkoła Podstawowa Nr 31 6 0
30. Szkoła Podstawowa Nr 33 3 1
31. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (szkoła podstawowa) 8 1
32. Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 (szkoła podstawowa) 4 0
33. Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek 16 1
34. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 5 4
35. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek 1 0
36. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 5 0
37. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 1 0
38. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Resovia 6 0
  RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE: 446 26
39. Szkoła Podstawowa Nr 4 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 3 0
40. Szkoła Podstawowa Nr 18 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 4 1
41. Szkoła Podstawowa Nr 21 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 18 0
42. Szkoła Podstawowa Nr 22 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 1 0
43. Szkoła Podstawowa Nr 25 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 1 0
44. Szkoła Podstawowa Nr 28 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 2 0
45. Szkoła Podstawowa Nr 31 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 2 2
46. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 (klasy dotychczasowych gimnazjów) 2 0
47. Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 1 1
48. Gimnazjum im. Pauli Montal Sióstr Pijarek 2 0
49. IX Liceum Ogólnokształcące (klasy dotychczasowych gimnazjów) 0 4
  RAZEM GIMNAZJA I KLASY DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW: 36 8
50. I Liceum Ogólnokształcące 20 2
51. II Liceum Ogólnokształcące 91 8
52. III Liceum Ogólnokształcące 9 1
53. IV Liceum Ogólnokształcące 90 3
54. V Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Sportowych) 4 13
55. VI Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Nr 1) 2 0
56. VIII Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3) 2 0
57. IX Liceum Ogólnokształcące 6 6
58. Zespół Szkół Nr 2 1 0
59. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (liceum) 2 0
60. Zespół Szkół Plastycznych 4 0
61. Zespół Szkół Elektronicznych 1 0
62. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie 3 0
63. Akademickie Liceum Ogólnokształcące 8 0
64. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 34 8
65. Społeczne Liceum Ogólnokształcące 1 0
66. Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Resovia 2 0
  RAZEM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 280 41
  RAZEM  762 75

Wysokość stypendiów w okresie od września do grudnia 2018 r.
W ramach środków ujętych w budżecie gminy na 2018 r. na pomoc materialną dla uczniów ustalono, co następuje:

• Wysokość stypendium za wyniki w nauce: 

Szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2017/2018 Miesięczna wysokość Stypendium Miasta Rzeszowa
za wyniki w nauce w 2018 r. (w zł)
Szkoły podstawowe klasy IV 100
Szkoły podstawowe klasy V i VI 150
Szkoły podstawowe klasy VII i VIII 200
Gimnazja i klasy dotychczasowych gimnazjów 200
Szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne 250

 • Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia:

Osiągnięcie Miesięczna wysokość Stypendium Miasta Rzeszowa 
za wybitne osiągnięcia w 2018 r. (w zł)
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 70
o zasięgu ogólnopolskim 150
o zasięgu międzynarodowym 200

• Wysokość podwyższonego stypendium za wyniki w nauce: 

Zbieg uprawnień do uzyskania stypendium Miesięczna wysokość podwyższonego Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce w 2018 r. (w zł), dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół:
Szkoły podstawowe Gimnazja i klasy
dotychczasowych gimnazjów
Szkoły ponadpodstawowe
i ponadgimnazjalne
IV V, VI VII, VIII
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 120 170 220 220 270
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim 140 190 240 240 290
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym 160 210 260 260 310