Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Informacja o przyznanych stypendiach za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia - rok szkolny 2017/2018

W 2017 r. szczególnie uzdolnieni uczniowie, zameldowani na terenie Rzeszowa, mogli po raz kolejny ubiegać się o pomoc materialną o charakterze motywacyjnym. Pomoc taką umożliwia funkcjonujący od 2007 r. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa. Formami realizacji Programu są: Stypendium Miasta Rzeszowa za wyniki w nauce oraz Stypendium Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia.

Władze Rzeszowa, wspierając działania na rzecz wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, przeznaczają na ten cel środki własne. W okresie od września do grudnia 2017 r. kwota stypendiów przyznanym uczniom rzeszowskich szkół w ramach Programu Stypendialnego wyniosła 505 070,00 zł.

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr XX/438/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa Komisja Stypendialna przyznała:
- 669 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 479 150,00 zł (w tym 29 podwyższonych stypendiów za wyniki w nauce),
- 68 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 25 920,00 zł. 

Liczba stypendystów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

  Nazwa szkoły Liczba uczniów, którym przyznano
stypendium za wyniki w nauce
Liczba uczniów, którym przyznano
stypendium za wybitne osiągnięcia
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 6 6 0
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 - Szkoła Podstawowa Nr 12 6 0
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 - Szkoła Podstawowa Nr 13 3 0
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 14 13 0
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 - Szkoła Podstawowa Nr 23 22 1
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 - Szkoła Podstawowa Nr 27 54 4
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 - Szkoła Podstawowa Nr 19 16 0
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 - Szkoła Podstawowa Nr 4 8 0
10. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 - Szkoła Podstawowa Nr 7 3 0
11. Szkoła Podstawowa Nr 1 2 0
12. Szkoła Podstawowa Nr 2 16 0
13. Szkoła Podstawowa Nr 3 15 2
14. Szkoła Podstawowa Nr 5 13 4
15. Szkoła Podstawowa Nr 8 7 0
16. Szkoła Podstawowa Nr 9 4 0
17. Szkoła Podstawowa Nr 10 25 0
18. Szkoła Podstawowa Nr 11 44 1
19. Szkoła Podstawowa Nr 16 13 0
20. Szkoła Podstawowa Nr 17 12 2
21. Szkoła Podstawowa Nr 18 11 1
22. Szkoła Podstawowa Nr 22 4 0
23. Szkoła Podstawowa Nr 24 8 3
24. Szkoła Podstawowa Nr 25 4 2
25. Szkoła Podstawowa Nr 28 5 0
26. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (szkoła podstawowa) 6 0
27. Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 (szkoła podstawowa) 5 0
28. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 4 0
29. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 2 2 0
30. Szkoła Podstawowa im. Pauli Montal Sióstr Pijarek 22 0
31. Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego Resovia  4 0
  RAZEM SZKOŁY PODSTAWOWE 357 20
32. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 14 (klasy gimnazjalne) 4 0
33. Szkoła Podstawowa Nr 18 (klasy gimnazjalne) 1 0
34. Szkoła Podstawowa Nr 21 (klasy gimnazjalne) 25 0
35. Szkoła Podstawowa Nr 25 (klasy gimnazjalne) 3 0
36. Szkoła Podstawowa Nr 29 (klasy gimnazjalne) 8 0
37. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - Szkoła Podstawowa Nr 30 (klasy gimnazjalne)  6 0
38. Szkoła Podstawowa Nr 31 (klasy gimnazjalne) 3 0
39. III Liceum Ogólnokształcące (klasy gimnazjalne) 2 0
40. IX Liceum Ogólnokształcące (klasy gimnazjalne) 2 13
41. Zespół Szkół Sportowych (klasy gimnazjum sport.) 0 1
42. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (gimnazjum) 1 0
43. Zespół Szkół Plastycznych (gimnazjum) 2 0
44. Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 5 0
45. Gimnazjum im. Pauli Montal Sióstr Pijarek 3 0
46. Społeczne Gimnazjum Nr 1 3 0
47. Zespół Szkół Energetycznych (klasy gimnazjalne) 1 0
  RAZEM GIMNAZJA I KLASY GIMNAZJALNE 72 14
48. I Liceum Ogólnokształcące 17 2
49. II Liceum Ogólnokształcące 82 8
50. III Liceum Ogólnokształcące 9 1
51. IV Liceum Ogólnokształcące 74 6
52. Zespół Szkół Nr 1 (VI Liceum Ogólnokształcące) 6 0
53. Zespół Szkół Nr 2 1 0
54. Zespół Szkół Sportowych (V Liceum Ogólnokształcące) 1 11
55. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (VIII Liceum Ogólnokształcące) 1 0
56. Zespół Szkół Spożywczych 1 0
57. Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 (liceum) 1 0
58. Zespół Szkół Plastycznych (liceum) 5 0
59. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie 6 0
60. Akademickie Liceum Ogólnokształcące 6 0
61. Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek 30 6
  RAZEM SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 240 34
  RAZEM  669 68
    

Wysokość stypendiów w okresie od września do grudnia 2017 r.
W ramach środków ujętych w budżecie gminy na 2017 r. na pomoc materialną dla uczniów ustalono, co następuje. 

• Wysokość stypendium za wyniki w nauce: 

Szkoły Miesięczna wysokość stypendium brutto
za wyniki w nauce [w zł]
Szkoły podstawowe 150,00
Gimnazja 200,00
Szkoły ponadgimnazjalne 250,00

 • Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia:

Osiągnięcie Miesięczna maksymalna wysokość stypendium brutto
za wybitne osiągnięcia [w zł]
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 70,00
o zasięgu ogólnopolskim 150,00
o zasięgu międzynarodowym 200,00

• Wysokość podwyższonego stypendium za wyniki w nauce:

Zbieg uprawnień do uzyskania stypendium Miesięczna wysokość podwyższonego stypendium brutto
za wyniki w nauce [w zł]
Szkoły podstawowe Gimnazja Szkoły ponadgimnazjalne
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 170 220 270
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia o zasięgu ogólnopolskim 190 240 290
za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia o zasięgu międzynarodowym 210 260 310