Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa

Wartość projektu: 19 597 268 PLN
Kwota dofinansowania: 5 099 910 PLN
Wkład własny: 14 497 358 PLN

Okres realizacji: 08.2008 r. – 09.2011 r.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Rzeszowa. Istniejąca infrastruktura w Gminie Miasta Rzeszów wymaga natychmiastowej termomodernizacji. Zarówno w szkołach, żłobkach, przedszkolach oraz Szpitalu Miejskim objętym zakresem projektu przewidzianego do wsparcia ponoszone są wysokie koszty związane z wytwarzaniem ciepła i jego zatrzymaniem co w znacznym stopniu obciąża budżety tych placówek. Główną przyczyną takiej sytuacji jest wysoki wskaźnik przenikania ciepła. 15 budynków przewidzianych do termomodernizacji to budynki istniejące, budowane w technologii tradycyjnej w okresie kiedy nie przeprowadzano audytów energetycznych i nie przywiązywano wagi do systemu dociepleń. W związku z ciągle rosnącymi kosztami wytwarzania i przesyłu energii i ciepła zdecydowano się podjąć działania zmierzające do zatrzymania ciepła wewnątrz budynku co w relatywny sposób wpłynie na spadek cen płaconych za pozyskiwanie ciepła. Istniejąca technologia grzewcza w większości obiektów jest przestarzała i nie spełnia obecnych norm w zakresie grzewczym i ochrony środowiska. Aby uzyskać jak najniższy współczynnik przenikania ciepła należy zastosować kompleksową termomodernizację obejmującą nie tylko docieplenie ścian i stropów ale także w tam gdzie to konieczne wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Na wielu obiektach tynk na ścianach zewnętrznych jest nierówny i spękany, na elewacjach widoczne są ślady przemarzania ścian a istniejące stropodachy są w większości przypadków niewentylowane.

W ramach projektu przewiduje się modernizację następujących obiektów:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie stropu pod pokojem nauczycielskim i stropów pod oknami stołówki, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, montaż zaworów termostatycznych.

- Szkoła Podstawowa Nr 5 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz docieplenie stropodachów nad wszystkimi budynkami wełną mineralną.

- Szkoła Podstawowa Nr 17 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, docieplenie stropu pod pokojem nauczycielskim i stropów pod oknami stołówki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ścianki z luksferów przy klatkach schodowych zostaną zamurowane przy wymianie okien nad nimi, ścianki z luksferów w łączniku do stołówki zastąpione zostaną oknami.

- Szkoła Podstawowa Nr 19 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, zamurowanie okien w nieogrzewanej piwnicy pod stołówką i docieplenie ścian styropianem, docieplenie stropodachu nad budynkiem A oraz salą gimnastyczną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

- Przedszkole Nr 41 – docieplenie ścian zewnętrznych budynków przedszkola, docieplenie stropodachu, wymianę okien, wykonanie nowej instalacji c.o.

- Przedszkole Nr 42 – docieplenie ścian zewnętrznych budynku przedszkola, docieplenie stropodachu, wymianę okien, wykonanie nowej instalacji c.o.

- Żłobek Nr 3 – docieplenie ścian zewnętrznych żłobka i wymiennikowni, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku żłobka, docieplenie stropodachu nad budynkiem wymiennikowni, wymianę istniejącej stalowej stolarki okiennej w budynku wymiennikowni.

- Żłobek Nr 8 - docieplenie ścian zewnętrznych żłobka i wymiennikowni, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku żłobka, docieplenie stropodachu nad budynkiem wymiennikowni, wymianę istniejącej stalowej stolarki drzwiowej w budynku żłobka i wymiennikowni, wykonanie nowej instalacji c.o.

- Żłobek Nr 9 - docieplenie ścian zewnętrznych żłobka i wymiennikowni, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją budynku żłobka, docieplenie stropodachu nad budynkiem wymiennikowni, wymianę istniejącej stalowej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku żłobka i wymiennikowni, wykonanie nowej instalacji c.o.

- Zespół Szkół Nr 2 - docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz nad salą gimnastyczną, docieplenie stropu podcieni, wymianę części stolarki drzwiowej, wykonanie nowej instalacji c.o.

- Zespół Szkół Nr 3 – docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły, docieplenie wszystkich stropodachów, wymianę okien i drzwi, wymianę instalacji c.o. oraz węzła cieplnego.

- Zespół Szkół Energetycznych – modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., wymiana stolarki drzwiowej.

- Zespół Szkół Muzycznych – docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę drzwi, wykonanie nowej instalacji systemu grzewczego.

- Zespół Szkół Samochodowych - przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz docieplenie stropodachów, poprawa sprawności instalacji c.o.

- Szpital Miejski - przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych budynków szpitala oraz, wymiana grzejników na nowe o małej pojemności wodnej.

Realizacja projektu pozwoli przede wszystkim na zmniejszenie strat ciepła, poprzez zmniejszenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane budynków publicznych (ściany zewnętrzne, stropodachy, podłogi, okna i drzwi), zmniejszenie sezonowego zapotrzebowania budynków na ciepło, co spowoduje również zmniejszenie ilości paliwa spalanego w kotłowniach ogrzewających poszczególne budynki, roczne oszczędności kosztów energii – zaoszczędzone środki Miasto Rzeszów będzie mogło przeznaczyć na inwestycje o charakterze społecznym, zmniejszenie ilości konkretnych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego – przede wszystkim dwutlenku węgla.