Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Inwestujemy w ochronę środowiska

Zabezpieczone osuwisko przy ulicy Konfederatów Barskich

Rzeszów z sukcesem wykorzystuje środki unijne na realizację działań z zakresu ochrony środowiska w naszym regionie. Od lat uzyskujemy wsparcie z Unii Europejskiej na przedsięwzięcia, których efektem jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz standardu życia i bezpieczeństwa mieszkańców stolicy województwa podkarpackiego i okolic.

Największą inwestycją tego typu w minionych latach była modernizacja i rozbudowa rzeszowskiego Zakładu Uzdatniania Wody. W efekcie w kranie każdego mieszkańca Rzeszowa dostępna jest woda charakteryzująca się wysoką jakością, spełniająca wymogi przepisów polskich i unijnych określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Kolejnym rezultatem jest ochrona wód rzek Lubczy i Wisłoka przed przedostaniem się zanieczyszczeń powstających w procesie uzdatniania wody, a także wzrost efektywności eksploatacji systemu wodociągowego zapewniony dzięki budowie zbiornika wyrównawczego wody na osiedlu Krakowska Południe. Realizacja przedsięwzięcia, kosztowała 31,6 milionów euro, z czego prawie połowę stanowiły środki Funduszu Spójności.

Wśród innych ważnych przedsięwzięć należy wymienić skanalizowanie terenów miasta w rejonie osiedli Słocina, Drabinianka oraz Śródmieście. Wybudowana infrastruktura umożliwia m.in. zmniejszenie kosztów oczyszczania ścieków poprzez rozdzielne odprowadzanie ścieków deszczowych i sanitarnych. Zadanie warte 8,9 miliona złotych uzyskało dofinansowanie ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 5 milionów złotych.
Perspektywa finansowa, trwająca od 2007 - 2013 roku, przyniosła nowe możliwości.

- Zakończyliśmy realizację trzech projektów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem zagrożeniom o łącznej wartości blisko 55 mln złotych. Na wszystkie uzyskaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości około 36,5 mln złotych – mówi Stanisława Bęben, dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa.

Dzięki tym środkom wybudowano między innymi ponad 2-kilometrowy kanał ulgi dla potoku Mikośka, biegnący od rzeszowskich Bulwarów wzdłuż ulic Zofii Chrzanowskiej i Langiewicza, aż do Alei Witosa. – Chciałabym podkreślić, iż w procesie inwestycyjnym bardzo ważnym i wymagającym czasu jest etap przygotowania przedsięwzięcia. Przy inwestycjach tego typu, jak wspomniany kanał ulgi, proces przygotowania trwa dłużej niż sama realizacja. Taka inwestycja wymaga bowiem przeprowadzenia skomplikowanych procedur środowiskowych, nie mówiąc o uzyskaniu prawa do wejścia w teren. Wniosek o dofinansowanie projektu złożyliśmy już w maju 2008 roku. Po ogłoszeniu przetargów, wyborze wykonawcy zakresu rzeczowego projektu oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń na budowę przystąpiliśmy do robót. Natomiast umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Podkarpackiego na kwotę 34 mln złotych podpisaliśmy w ostatnim dniu 2009 roku – dodaje dyr. Bęben. Nowopowstały kanał ulgi stanowi zabezpieczenie przeciwpowodziowe dla lokali mieszkalnych, przedsiębiorstw oraz obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w rejonie realizacji projektu.

Także przy wsparciu Unii Europejskiej zrealizowano prace polegające na zabezpieczeniu osuwiska przy ulicy Konfederatów Barskich na rzeszowskim osiedlu Pobitno. Wybudowano ponad 40-metrowy mur oporowy oraz poszerzono odcinek wspomnianej ulicy prawie dwukrotnie.

Aplikowanie o środki unijne zaowocowało również uzyskaniem dotacji na zakup nowego sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Rzeszowa. – Nowy sprzęt otrzymały jednostki z terenu osiedli Słocina, Załęże, Zalesie oraz Biała. Zakupiliśmy łącznie 4 wozy ratowniczo-gaśnicze oraz 7 motopomp – wylicza Józef Szyszka, dyrektor miejskiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Projekt wpłynął na wzrost efektywności działań rzeszowskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w codziennych interwencjach oraz w wypadku zagrożeń, powstałych w wyniku pożarów czy powodzi. Ponadto, znacząco wzrosło bezpieczeństwo mieszkańców z części Rzeszowa narażonych na podtopienia i zalania terenu. Należy dodać, iż wymiana energochłonnego sprzętu na nowoczesny wpływa również pozytywnie na poprawę środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa.