Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Informacja dla mieszkańców nowo przyłączonych Osiedli Matysówka i Miłocin

Od 2 stycznia 2019 r. uruchomione zostaną tymczasowe Punkty Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w budynkach: Domu Ludowego w Matysówce oraz Domu Ludowego w Miłocinie, które będą czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 18.

Wszelkie formalności związane z wymianą dokumentów będą możliwe w powyższych filiach Urzędu Miasta Rzeszowa, w głównych siedzibach Urzędu oraz w Punktach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w centrach handlowych.

Jednocześnie:

1. Wymiana dowodu osobistego - zmiana granic Rzeszowa nie skutkuje obowiązkiem wymiany dowodu osobistego. Dotychczas posiadane dokumenty tożsamości zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Mieszkańcy mają jednak prawo ubiegać się o wydanie dowodu osobistego ze zmienionym organem wydającym dowód osobisty i aktualną nazwą miejsca urodzenia. Dowody osobiste wydaje się nieodpłatnie. Od marca 2019 roku planowane jest rozpoczęcie wydawania nowych e-dowodów osobistych. Nowy dokument będzie bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi.

2. Ewidencja ludności - dotychczasowy rejestr mieszkańców sołectw Miłocin i Matysówka zostanie przejęty przez miasto Rzeszów. Po dokonaniu zmian adresowych rejestr mieszkańców zostanie zaktualizowany. Wyżej wymienione czynności urzędowe zostaną przeprowadzone bez konieczności wizyty mieszkańców w Urzędzie Miasta Rzeszowa.

3. Wymiana Prawa Jazdy i Dowodu Rejestracyjnego - Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rzeszowa dokona wymiany dowodów rejestracyjnych i praw jazdy. Mieszkańcy, posiadający w dokumentach dane zgodne ze stanem faktycznym, poniosą koszt wymiany prawa jazdy w kwocie 0,50 zł, a dowodu rejestracyjnego 2 zł. Są to opłaty ewidencyjne na rzecz Funduszu CEPiK. Ustawowy termin wymiany dokumentów wynosi 30 dni.
- wymiana prawa jazdy: wniosek (dostępny na miejscu lub na stronie bip.erzeszow.pl), jedna, aktualna, kolorowa fotografia na wprost (jak do paszportu), ksero posiadanego prawa jazdy,
- wymiana dowodu rejestracyjnego: wniosek (dostępny na miejscu lub na stronie bip.erzeszow.pl) obecny dowód rejestracyjny, karta pojazdu.

4. Podatki - zmiana organu podatkowego nie nakłada na wszystkich podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego będących osobami fizycznymi, obowiązku składania informacji podatkowych. Tylko podatnicy, którzy posiadają budynki gospodarcze położone na gruntach nie stanowiących gospodarstwa rolnego oraz grunty stanowiące drogi dojazdowe do budynków mieszkalnych, będące przedmiotem współwłasności lub współposiadania, zobowiązani są do złożenia informacji podatkowych, z uwagi na zwolnienie tych przedmiotów opodatkowania uchwałą Rady Miasta Rzeszowa. Natomiast deklaracje na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (od osób prawnych) oraz na podatek od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) należy składać, jak co roku, z zachowaniem terminów ustawowych.

5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - termin składania upływa 14.01.2019 r.
-druki deklaracji wraz z załącznikami dostępne są na miejscu lub na stronie bip.erzeszow.pl w dziale „Wywóz śmieci, woda, ścieki”.

6. Uprawnienia do bezpłatnej komunikacji miejskiej dla dzieci i młodzieży szkolnej, zapisywane są na Rzeszowskiej Karcie Miejskiej RKM. Aktualizowane są one po okazaniu w Punktach Obsługi Podróżnego (POP ZTM) ważnej legitymacji szkolnej dziecka oraz pierwszej strony PITu za ubiegły rok rozliczeniowy, potwierdzonej przez Urząd Skarbowy lub z Urzędowego Potwierdzenia Odbioru wraz z pierwszą stroną PIT złożonego w formie elektronicznej poświadczającymi zamieszkanie na terenie sołectw Matysówka i Miłocin. W POP ZTM można m.in. spersonalizować RKM (wymagane aktualne zdjęcie oraz ważna legitymacja szkolna), zapisać na RKM uprawnienia do bezpłatnych bądź ulgowych przejazdów, złożyć wniosek o zwrot części kwoty za bilet semestralny dla uczniów (zwrot za styczeń 2019 r.).