Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Informacja o Kursie Języka Angielskiego "Pomost International" (Pomost 2013). Wspomnienie śp. Edwarda Wiatra

INFORMACJA OGÓLNA O KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I KULTURY AMERYKAŃSKIEJ "POMOST INTERNATIONAL"
Wspomnienie śp. Edwarda Wiatra 

1. Idea zorganizowania Kursu Pomost International w ramach współpracy partnerskiej Buffalo i Rzeszowa:
W 1990 r. dr Richard Sokołowski z Buffalo w Stanach Zjednoczonych zamieścił w Gazecie Wyborczej artykuł, w którym wyraził swoje zainteresowanie zorganizowaniem obozu językowego w Polsce. W celu zorganizowania tego obozu powstała w Buffalo niedochodowa organizacja "Pomost International". Wiele miast zgłosiło zainteresowanie ofertą, ale wybór padł na Rzeszów, jako miasto partnerskie miasta Buffalo oraz ze względu na szczególne powiązania Polonii amerykańskiej z regionem Polski południowo-wschodniej. Wiosną 1991 roku, podczas spotkania z władzami Miasta Rzeszowa w rzeszowskim Ratuszu pani Teresy Clarke z Buffalo, reprezentującej organizację „Pomost International”, została zaplanowana na lipiec 1991 r. pierwsza edycja Kursu Pomost International. W 1991 roku, w pierwszym Kursie Pomost International w Rzeszowie udział wzięli m.in. prezydenci Rzeszowa oraz pracownicy Urzędu Miasta Rzeszowa. Zdecydowaną większość uczestników tego kursu stanowiły osoby dorosłe. Od tego czasu Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International” organizowany jest w Rzeszowie corocznie podczas wakacji.
2. Organizatorami Kursu ze strony Buffalo są wolontariusze – członkowie organizacji „Pomost International”, natomiast ze strony Rzeszowa – Urząd Miasta Rzeszowa.
3. Nauczyciele kursu Pomost International są to zarówno osoby będące wykwalifikowanymi pedagogami i nauczycielami, jak też przedstawiciele różnych innych zawodów.
4. Uczestnikami Kursu mogą być zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież (od 13 lat). Kurs przeznaczony jest dla osób znających język przynajmniej w stopniu podstawowym i służy pogłębianiu znajomości języka angielskiego, a w szczególności ma na celu pogłębienie umiejętności mówienia i rozumienia mówionego języka. Oprócz praktycznej nauki języka angielskiego, celem kursu jest przekazanie szerokiej informacji dotyczącej różnych dziedzin życia społeczeństwa amerykańskiego, a w szczególności naszego partnerskiego miasta Buffalo w Stanach Zjednoczonych.
5. Kurs trwa dwa tygodnie. Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120, od poniedziałku do piątku, po około 7 godzin zajęć dziennie, z przerwami na posiłki. Od 1999 roku w celu umożliwienia uczestnictwa w Kursie osobom pracującym równocześnie z kursem całodziennym organizowany jest kurs wieczorowy (5 godzin zajęć dziennie). Uczestnicy Kursu mają ponadto możliwość spotykania się indywidualnie z nauczycielami Kursu w czasie wolnym od zajęć (także w soboty i niedziele).
6. Kurs Kurs Pomost znany jest nie tylko w Rzeszowie i innych miejscowościach Polski. W zajęciach uczestniczy od wielu lat grupa młodzieży z Kijowa oraz naszego miasta partnerskiego Nyíregyháza na Węgrzech. Gościliśmy również młodzież z Miasta Partnerskiego Satu Mare w Rumunii. Z dumą możemy nadmienić, że informacje o naszym Kursie dotarły daleko poza granice naszego kraju i w Pomoście 2012 zamierzały uczestniczyć dwie osoby z Turcji. Niestety nie otrzymały one wizy i nie mogły przybyć na Kurs.
7. Członkowie "Pomost International" w Buffalo w ciągu roku uczestniczą w odbywających się raz w miesiącu spotkaniach, podczas których corocznie opracowują nowy program i strategię szkolenia uczestników Kursu w Polsce oraz podręcznik, zawierający materiał wyjściowy na każdy dzień zajęć. Tam też odbierają specjalistyczne przygotowanie do pełnienia roli nauczyciela Kursu Pomost.
8. Pomoce naukowe dla każdego uczestnika, używane podczas Kursu, przygotowywane są każdorazowo przez nauczycieli - wolontariuszy z Buffalo.
9. Nauczyciele - wolontariusze z USA ponoszą koszty przejazdu na Kurs do Rzeszowa i powrotu do USA.
10. Uczestnicy Kursu, w ramach opłaty za uczestnictwo, ponoszą koszty związane z przygotowaniem i organizacją kursu oraz opłacają zakwaterowanie i wyżywienie nauczycieli podczas trwania kursu.
11. Podczas trwania Kursu organizowane są różne spotkania towarzyszące, których koszty uwzględnione są w cenie kursu. Podczas dotychczasowych edycji kursu uczestnicy wspólnie ze swoimi nauczycielami brali udział w spotkaniach nawiązujących m. in. do Świąt Bożego Narodzenia, Halloween, czy też świąt narodowych, organizowali bale przebierańców, gry i zawody sportowe, występy słowno-muzyczne w języku angielskim, urodziny i inne atrakcyjne wieczory sprzyjające wzajemnemu poznaniu przez uczestników i nauczycieli Kursu kultury, historii i życia codziennego Stanów Zjednoczonych i Polski oraz naszych partnerskich miast.
12. Kontynuacja kursu corocznie od ponad dwudziestu lat, doświadczenie przygotowujących merytorycznie i prowadzących Kurs Nauczycieli-Wolontariuszy z Buffalo oraz wielkie zainteresowanie udziałem w Kursie wśród młodzieży i dorosłych, a także wysokie opinie uczestników, z których wielu uczestniczyło w Kursie kilkakrotnie, świadczą o wysokim poziomie i atrakcyjności Kursu.
13. W 2010 roku odbyła się XX Jubileuszowa edycja Kursu, prowadzona przez 12 nauczycieli-wolontariuszy z Buffalo. Wśród nich już po raz trzynasty przybyła wtedy do Rzeszowa Pani Therese Clarke, która była jedną z inicjatorów Kursu Pomost International w Rzeszowie, oraz Pan Edward Wiater, który najwięcej, bo aż piętnaście razy był nauczycielem-wolontariuszem Kursu. Niestety był to jego ostatni pobyt w Rzeszowie jako nauczyciela-wolontariusza Kursu Pomost. Nasz nieodżałowany nauczyciel, ulubieniec młodzieży i bliski przyjaciel wielu uczestników Kursu zmarł w Buffalo 5 grudnia 2011 roku.
14. Śp. Edward Wiater - dziennikarz, artysta malarz, weteran II wojny światowej walczący w Europie, gdzie został ranny, w latach 1971-75 Burmistrz miasta North Tonawanda (w aglomeracji Buffalo), był także człowiekiem bardzo zasłużonym dla lokalnej społeczności polonijnej w Buffalo oraz dla współpracy partnerskiej miast Buffalo i Rzeszów. Był członkiem Chóru Chopin Singing Society, Buffalo Polish Arts Club, Amnesty International i wielu innych prestiżowych Stowarzyszeń.
Śp. Edward Wiater urodził się w 1926 roku USA, ale jego rodzice byli Polakami i wpoili mu wielką miłość do Ojczyzny swoich przodków. Ed, bo tak go wszyscy nazywaliśmy, kochał Polskę i Polaków, znał dobrze historię Polski i żywo interesował się aktualnymi wydarzeniami w naszym kraju. Napisał też wiele artykułów wydawanych w Buffalo, poświęconych Polsce, a także naszemu miastu i jego mieszkańcom.
Jako nauczyciel-wolontariusz Kursu Pomost International w Rzeszowie (w latach 1995- 2010) śp. Edward Wiater był przyjacielem wielu uczestników i ich rodzin. Aktywnie uczestniczył także w organizacji pomocy dla Rzeszowa, jako jeden z organizatorów imprez charytatywnych w Buffalo, z których dochód był przekazywany m.in. dla Domu Małego Dziecka i Pogotowia Opiekuńczego oraz Domu Samotnej Matki w Rzeszowie.
Córka Pana Wiatra, Kathy Wiater, przekazała nam, że zgodnie ze swoją wolą na ostatnią drogę pod ubraniem i koszulą miał ubraną koszulkę Pomostu. Oto tłumaczenie fragmentu jakże wymownej wiadomości od Pani Wiater: „Pod swoim garniturem, koszulą i krawatem Tato ma ubraną koszulkę Pomostu z napisem na niej ‘Rzeszów, partnerskie miasto Buffalo’. Będzie on spoczywał na wieki otulony przyjaźnią naszych miast i naszych krajów”.

Artykuły o śp. Edwardzie Wiater, jakie ukazały się po jego śmierci w dziennikach Buffalo znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Rzeszowa w zakładce: Kurs Języka Angielskiego i Kultury Amerykańskiej „Pomost International”
Poniżej zamieszczamy wspomnienie o śp. Edzie jednej uczestniczek Pomostu 2010 z Kijowa. 

15. W 2012 roku dla trzech osób – uczestników Kursu Pomost 2012 zostały ufundowane stypendia, które dla uczczenia pamięci Edwarda Wiatra zatytułowano jego imieniem: "Edward S. Wiater Memorial Scholarship". Fundatorem stypendiów byli dwaj uczestnicy Kursu Pomost z poprzednich lat, którzy obecnie mieszkają za granicą.
Pamięci Edwarda Wiatra został zadedykowany także podręcznik Kursu Pomost 2012, przygotowany przez nauczycieli Pomostu. 

Adres strony internetowej Pomost International (Buffalo): www.pomostinternational.net
Aktualna informacja o Kursie Pomost na stronie Urzędu Miasta Rzeszowa: www.rzeszow.pl (w zakładce Miasto Rzeszów/Współpraca Międzynarodowa)

Opr.
Elżbieta Piecuch
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
Urzędu Miasta Rzeszowa 

Wspomnienie uczestniczki Kursu Pomost 2010 z Kijowa o nauczycielu-wolontariuszu Pomostu śp. Edwardzie Wiater

Sometimes fate presents gifts. We are meeting a amazing people. And something inside is changing. I was fortunate enough to know Ed. You know, just one lesson and all students have remembered this man as the best teacher. From the beginning he taught: “Guys, live in peace and love. You may say I am a dreamer, but I’m not the only one”. Simply words can change our future. Unfortunately, teachers in school don’t tell this. They think we know about it and they forget about our small demons inside.
Ed had two, ten, twenty students in his class. Never mind, he could spill his wisdom on every head, it’s was like a mission. To be a good person is a talent too.
I remember our farewell meeting. I was dancing with Ed. In that time he said: “Please, slowly, cause I’m older than you”. And than I said:”You are younger than anybody in this class. Never mind that you are 82, because you know how to dream”. In my mind Edward is like a free bird, a power falcon. He will fly in eternity. In our Universe or in another.

By Masha Kislyh
Student of Pomost 2010 from Kyiv