Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Projekty Gminy Miasto Rzeszów

 

Perspektywa finansowa 2007 - 2013

Projekty, które uzyskały wsparcie na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie 

Lp.

Nazwa Programu

Tytuł projektu

Wartość całkowita projektu (PLN)

Wysokość 
dofinansowania 
z UE/ budżet państwa (PLN)

Okres 
realizacji

 1.

POIiŚ

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

9 618 233

4 775 013

01.2007- 06.2012

  2.

RPO WP

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

10 847 091

4 785 032

08.2007- 12.2010

3.

RPO WP

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii 

11 838 985

8 475 689

07.2008- 05.2014

4.

RPO WP

Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie

6 246 994

2 569 107

12.2007-
06.2014

5.

RPO WP

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa

50 678 456

33 659 185

12.2007- 06.2010

6.

RPO WP

Modernizacja sieci ciepłowniczej Rzeszowa 
w okresie 2007 r. - 2012 r.

3 863 022

2 392 639

06.2008-
11.2011

7.

RPO WP

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

41 484 140

28 206 195

04.2008- 04.2015

 8.

RPO WP

Budowa ul. GT na odcinku od ul. ZO do ul. Lubelskiej wraz z uzbrojeniem

3 634 484

2 460 950

10.2008- 06.2010

 9.

RPO WP

Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo wystawienniczej INTERNATIONAL PARIS AIR SHOW 2009

324 427

191 781

04.2009- 12.2009

10.

RPO WP

Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (Węzęł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - Etap I

31 501 876

9 257 315

04.2009- 08.2011

11.

PO KL

Modernistyczne metody nauczania wykorzystywane w dydaktyce – rozwój kompetencji informatycznych nauczycieli placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów

99 998

84 998

07.2009- 12.2009

12.

RPO WP

Rozwój usług medycznych w zakresie rehabilitacji poprzez utworzenie zakładu wodolecznictwa i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie

3 297 404

2 219 433

06.2009-
09.2010

13.

PO KL

Alternatywne metody zarządzania placówkami oświatowymi w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry zarządzającej

 100 000

85 000

07.2009- 12.2009

14.

PO KL 

Tworzenie interaktywnej przestrzeni multimedialnej w placówkach oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów

98 650

83 852

 07.2009- 12.2009

15.

 PO KL

Wzrost jakości obsługi administracyjnej placówek oświatowych w Gminie Miasto Rzeszów – szkolenia informatyczne dla kadry administracyjnej

100 000

85 000

07.2009- 12.2009

16.

 PO KL

Szczęśliwe przedszkolaki – program wyrównywania szans w rzeszowskich przedszkolach

2 738 949

2 697 864

09.2009- 07.2012

17.

RPO WP

PSEAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

4 099 677
(Wartość udziału GMRz)

3 442 464
(Wartość 
udziału GMRz)

07.2009- 
09.2015

18.

 PWT PL-SK

Ochrona dziedzictwa kulturowego historycznych regionów Zemplina i Rzeszowszczyzny - tradycja, współczesność, przyszłość

328 922 €
(wartość 
udziału GMRz)

279 583 €
(wartość 
udziału GMRz)

10.2009-
12.2010

19.

RPO WP

Poprawa bezpieczeństwa miasta Rzeszowa w zakresie zagrożeń pożarowych, powodziowych i katastrof poprzez zakup sprzętu ratowniczego

2 464 130

1 967 429

12.2009-
12.2010

20.

 EuropeAid

Inicjatywa 2015 - Walka z ubóstwem potrzebuje współudziału

47 640 € 
(wartość 
udziału GMRz)

35 730 €
(wartość 
udziału GMRz)

02.2010- 01.2012

21.

RPO WP

Budowa drogi łączącej drogę krajową S-19 (węzeł Kielanówka) z drogą krajową Nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie – etap II

5 005 754

3 302 501

03.2010- 09.2011

22.

RPO WP

Zabezpieczenie osuwiska przy ul. Konfederatów Barskich w Rzeszowie

670 664

568 768

04.2010-
12.2010

23.

POIiŚ

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

86 344 980

67 085 101

03.2007- 06.2013

24.

RPO WP

Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej ILA BERLIN AIR SHOW 2010

222 598

70 215

05.2010-
12.2010

 25.

RPO WP

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II

18 038 111

15 321 423

09.2010- 06.2015

26.

RPO WP

Promocja miasta Rzeszowa - kampania reklamowa miasta i regionu w kraju i poza granicami Polski

289 210

173 526

04.2013-
09.2013

27.

7 PR

Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi

99 439 €
(wartość 
udziału GMRz)

77 899 €
(wartość 
udziału GMRz)

01.2011-
12.2013

28.

RPO WP

Przebudowa ul. Wieniawskiego w Rzeszowie – etap I

3 833 146

2 477 442

12.2009- 08.2012

29.

Central Europe

Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej

722 600
(wartość 
udziału GMRz)

614 210
(wartość 
udziału GMRz)

03.2011-
03.2014

30.

RPO WP

Promocja gospodarcza miasta Rzeszowa poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej PARIS AIR SHOW 2011

181 800

102 659

03.2011-
09.2011

31.

PWT PL-BY-UA

Podziemne miasto: rozwój i promocja turystyki transgranicznej poprzez stworzenie transgranicznego szlaku turystycznego trasami podziemnymi Lwowa, Rzeszowa i Lublina

167 457 
(wartość 
udziału GMRz)

150 711
(wartość 
udziału GMRz)

12.2011-
11.2014

32.

PO KL

Podkarpacie stawia na zawodowców

9 539 624

8 252 666

05.2012 - 06.2015

33.

PO KL

Nowoczesny Urzędnik – Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa

866 100

736 185

05.2011 - 02.2013

34.

PO IiŚ

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

 14 322 426

10 781 762

2010-
2014

35.

PO KL

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych

1 923 051

1 923 051

08.2011-
09.2013

36.

PO RPW

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic 

331 444 753,90

250 555 984,91

09.2011-
12.2014

37.

PO RPW

Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

975 000
(wartość udziału GMRz)

628 480
(wartość udziału GMRz)

05.2012 - 01.2015

38.

PO IiŚ

Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa

27 743 620

12 480 761

06.2008-
10.2015

39.

PO RPW

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie

5 070 763
(wartość 
udziału GMRz)

1 399 539
(wartość 
udziału GMRz)

06.2012-
12.2015

40.

PWT PL-BY-UA

Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej

202 526
(wartość udziału GMRz) 

180 248
(wartość udziału GMRz)

04-2013-
04.2015

41.

PWT PL-BY-UA

Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko – ukraińskiego pogranicza

1 018 943
(wartość udziału GMRz)

917 049
(wartość udziału GMRz)

04.2013-
04.2015

42.

RPO WP

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II

6 503 201

1 999 820

06.2009-
06.2014

43.

PO IŚ

Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap II

577 466

490 846

03.2009-
08.2013

44.

RPO WP

Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM

5 674 293

3 774 649

07.2009
-12.2014

45.

PO PT

Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

1 573 561

1 416 205

09.2013
-06.2015

46.

RPO WP

Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej poprzez termomodeernizację buynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie

4 337 787

1 683 035

09.2012
-06.2014

47.

EWT PL-SK

Razem na rzecz czystego powietrza kampania pormocyjno - edukacyjna Rzeszowa i Preszowa

145 545

138 267

03.2014 - 06.2014

48.

PO RPW

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

183 153 827,67

98 598 963,00

11.2013 –12.2015

49. PO IiŚ Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie 45 733 336 20 503 698 10.2012-12.2015

   

Projekty zrealizowane przez Gminę Miasto Rzeszów 
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej  w ramach programów z perspektywy finansowej 2004-2006 

Lp Nazwa Programu Tytuł projektu Wartość całkowita projektu (PLN) Wysokość dofinansowania 
z UE/ budżet państwa (PLN)
Okres 
realizacji
1. SPO - TRANSPORT Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej 89 074 288 61 622 157 03.2004-
06.2008
2. ZPORR Przebudowa ulic powiatowych w centrum miasta Rzeszowa – poprawa dostępu do sieci dróg krajowych 25 787 840 16 491 504 06.2004-
11.2006
3. ZPORR Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa 8 870 049 4 918 511 07.2004-
03.2008
4. ZPORR Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich 1 281 409 871 999/
409 410
10.2004-
06.2006
5. ZPORR Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu Województwa Podkarpackiego w roku akademickim 2004/2005 78 753
(wartość udziału GMRz)
78 753
(wartość udziału GMRz)
2004-2005
6. Grant MGiP Gminne Centrum Informacji 47 847 30 000 2004-2007
7. ZPORR Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie 16 149 743 4 842 052/
968 410
01.2005-
02.2008
8.  ZPORR Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - etap 1 8 767 325 6 574 889/
217 800
05.2005-
09.2006
9. ZPORR Stypendia szansą dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z obszarów wiejskich - edycja na rok szkolny 2005/2006 1 274 697 867 303/
407 394
07.2005-
03.2007
10. SPO-TRANSPORT Wsparcie efektywnego zarządzania projektem "Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów UE" 281 205 179 510 08.2005-
06.2008
11. Interreg III B CADSES III Korytarz Europejskiego Rozwoju "Via - Regia" 20 000 EUR 15 000 EUR 10.2005-
03.2008
12. ZPORR Wsparcie stypendialne dla studentów z terenu województwa podkarpackiego w roku akademickim 2005/2006 56 451
(wartość udziału GMRz)
56 451
(wartość udziału GMRz)
2005-2007
13. PFRON Niepełnosprawni - sprawni na rynku pracy 731 482 525 277/
206 205
07.2006-
12.2007
14. ZPORR Stypendia szansą dla uczniów – edycja na rok szkolny 2006/2007 1 409 495 959 161/
450 334
07.2006- 02.2008
15. ZPORR Szkolenie językowe i multimedialne - szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych 316 688 237 516/
79 172
10.2006-
11.2007
16. ZPORR Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego Rzeszowa zakres 2005 r. do 2006 r. 10 685 976 1 327 436 2006-
2008
 
17. ISPA/Fundusz Spójności Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej 31 564 300 EUR 14 791 300 EUR 10.2003-
12.2010
18. ZPORR Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4 27 310 176 19 918 905 02.2007-
06.2008
19. Interreg IIIA /TACIS CBC 2004 - 2006 Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy 757 323 567 992 06.2007- 05.2008

 

  

 Projekty zrealizowane przez Gminę Miasto Rzeszów
przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programów przedakcesyjnych

Lp. Nazwa Progarmu Tytuł projektu Wartość całkowita projektu (PLN) Wysokość dofinansowania 
z UE/ budżet państwa (PLN)
Okres 
realizacji
1. Phare - Struder 2 PL Regionalne Centrum Obsługi Inwestora i Innowacyjności w Rzeszowie 595 000
(wartość udziału GMRz)
273 000
(wartość udziału GMRz)
 1999-2000
2. Phare 2000 SSG PL Rozwój funkcji metropolitalnych aglomeracji rzeszowskiej poprzez tworzenie warunków do lokalizowania się firm oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej 2 686 800
(wartość udziału GMRz)
1 000 000
(wartość udziału GMRz)
2002-2003
3. Phare 2003 Aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej 24 348 540
9 411 292
09.2004
-07.2006
4. Phare Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Słowacja Polsko-Słowacka grupa ekspertów jako narzędzie regionalnej promocji turystycznej 33 176 24 913 12.2004
-08.2005
5. Phare 2003 Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich Podniesienie standardu oferty edukacyjnej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie poprzez zakup frezarki sterowanej numerycznie wraz z oprogramowaniem i zakupem oprogramowania dydaktycznego 301 097 174 095 12.2005-
04.2006

 

Projekty realizowane przy współfinansowaniu ze środków Budżetu Państwa

 

 Lp.  Nazwa Programu / Funduszu Tytuł projektu  Wartość całkowita projektu (PLN)  Wysokośc dofinansowania z Budżetu Państwa (PLN)  Okres realizacji
 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Zwiększenie powierzchni terenów zielonych w Mieście Rzeszowie poprzez nasadzenia roślin wieloletnich
 

 101 586 22 150  03.2006 - 10.2006
 2.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Instalacja solarna w Domu Pomocy Społecznej przy 
ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie
 174 379  29 000  09.2006 - 11.2006
 3.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w oparciu o kolektory słoneczne w Żłobku 
nr 9 w Rzeszowie
 121 489  25 150  06.2006 - 03.2007
 4.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Instalacja solarna dla pływalni Karpik w Rzeszowie

 281 192

 142 720

(WFOŚiGW 40 500
EkoFundusz 102 220)

 07.2007 - 10.2007
 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instalacja solarna dla pływalni Muszelka w Rzeszowie

 438 388

 142 720

(WFOŚiGW 40 500
EkoFundusz 102 220)

 07.2007 - 10.2007
 6.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Budowa Parku Papieskiego w Rzeszowie - Etap A  929 385  14 426  05.2007 - 10.2008
 7. Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instalacja solarna dla pływalni Delfin w Rzeszowie 341 319  42 500 08.2008 - 10.2008
 8.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zwiększenie powierzchni terenów zielonych Rzeszowie poprzez nasadzenia roślin wieloletnich – Etap II 208 234 66 928 05.2011 - 12.2011
 9.

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

System monitoringu i ostrzegania powodziowego na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe dla miasta Rzeszowa 164 248 114 974  11.2011 - 12.2011
 10.  Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011  Budowa ul. Profesora Krzyżanowskiego – Etap II  2 167 100  1 083 500  01.2009 - 10.2009
 11.   Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011  Przebudowa ul.Wyspiańskiego w Rzeszowie od ul. Witosa do ul. Legionów – Etap I i II  2 807 400  1 403 700  01.2009 - 08.2009
 12. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011 Przebudowa ulicy Słocińskiej w Rzeszowie - etap II 2 713 900 1 365 900 01.2010 - 11.2010
 13.  Budowa Wielofunkcyjnych Boisk Sportowych Ogólnie Dostępnych dla Dzieci i Młodzieży Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum nr 9 w Rzeszowie  760 074  200 000 
(Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej)
 09.2008 -11.2008
 14.  Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego

 Budowa hali sportowej przy IV Licuem
Ogólnokształcącym w Rzeszowie


 4 827 634  900 000
(FRKF)
 12.2008 - 08.2010
 15.  Moje Boisko - Orlik 2012  Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 w Rzeszowie  1 412 907  666 000
(333 000 Ministerstwo Sportu i Turystyki,
333 000
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego)
 03.2009 - 03.2010
 16.  Moje Boisko - Orlik 2012  Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 13 w Rzeszowie  1 429 531  666 000
(MSiT 333 000
UMWP 333 000)
 04.2009 - 11.2009
 17.  Moje Boisko - Orlik 2012  Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie  1 557 062  666 000
(MSiT 333 000
UMWP 333 000)
 05.2009 - 11.2009
 18.  Moje Boisko - Orlik 2012  Budowa kompleksu boisk sportowych przy IV Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie  1 473 274  666 000
(MSiT 333 000
UMWP 333 000)
 05.2009 - 11.2009
 19. Moje Boisko - Orlik 2012 Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 15 w Rzeszowie 1 214 000 413 025 2010 - 2011
 20. Program Biały Orlik Budowa Białego Orlika przy 
SP nr 25 w Rzeszowie
1 050 000 300 000

2011 - 
2012

 21.  Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego  Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie  5 020 043

 1 350 000
(FRKF)

 11.2009 - 07.2011
 22. Bezpieczne Boiska Podkarpacia Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej nr 19 w Rzeszowie 200 000  40 000  2011
 23. Blisko Boisko Boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Rzeszowie 420 356 246 784 07.2007
-07.2008
 
24. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Miasta Rzeszowa
11 363 640 1 272 720 2009
-2012
 24.  Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w obiekcie ZSO Nr 1 w Rzeszowie przy ul. 
Ofiar Katynia 1
 246 038  59 667  10.2009 - 07.2010
 25.  Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Zakup pojazdu typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Samodzielnego Publicznego ZOZ nr 1 w Rzeszowie  108 400  32 520  09.2009 - 02.2010
 26.  Podkarpacki Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  Likwidacja barier komunikacyjnych uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF poprzez budowę pochylni, szybu wraz 
z montażem windy oraz modernizację dojścia do budynku szkoły
 353 357 98 402  10.2009 - 08.2010
 27. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Remont murków w Parku Inwalidów Wojennych w Rzeszowie 225 900 
 
20 000
 
2011
 28. Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" Modernizacja żłobka nr 8 przy ul. Pułaskiego 3B w Rzeszowie 162 649 25 600 07.2011-
12.2011
29. Bezpieczne Boiska Podkarpacia Przebudowa boiska do mini piłki nożnej i tenisa ziemnego przy Szkole Podstawowej nr 19 
w Rzeszowie
454 057 20 000 2012
30. Wieloloetni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego Budowa skateparku w Rzeszowie 1 539 835 440 000 2012
31. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 15 na os. Budziwój w Rzeszowie 1 982 371 480 000

11.2012-

11.2013

32. Program wyrównywania różnic między regionami II Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych sanitariatów Pododdziału Urologii Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 91 276 37 423 12.2012-
06.2013
33. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Dębina 16 388 11 472

10.2012-
12.2012

34. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Załęże 16 658 11 661

10.2012-
12.2012

35. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Słocina 17 204 12 043

11.2012-
12.2012

36. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Budziwój 18 687 13 080

10.2012
-12.2012

37. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Drabinianka 16 171 11 320

11.2012
-12.2012

38. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Przybyszówka 16 171 11 320

11.2012
-12.2012

39. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Biała 16 171 11 320

11.2012
-12.2012

40. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Wilkowyja 15 794 11 056

11.2012
-12.2012

41. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie 18 278 12 795

11.2012
-12.2012

42. Narodowy Program Przebudowy - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Połączenie ul. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowe i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wisłok 6 665 818 2 950 196

03.2013
-12.2013

43. Rozwój Infrastruktury Kultury Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe 541 450 200 000 01.2013
-12.2013
44. Rozwój infrastruktury kultury Modernizacja Domu Kultury na osiedlu Słocina w Rzeszowie 400 000 100 000 01.2013
-12.2013
45. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH  – edycja 2014" Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny w Rzeszowie 3 733 253 2 986 602 04.2013
-12.2014
 
46 Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej Budowa boiska do piłki ręcznej przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Rzeszowie 426 599 115 500 01.2013
-08.2014
47 Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej Budowa boiska do koszykówki i siatkówki przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 6 w Rzeszowie 411 942 113 600

01.2013-
08.2014

48 Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 – V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie 7 532 428 2 000 000

01.2013-

12.2014

49 Program rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej Zadaszenie dwóch kortów tenisowych z budową zaplecza w Rzeszowie – Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji 1 199 959 599 900

01.2014 – 11.2014

50 Dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych/ PFRON Poprawa infrastruktury służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a 344 961 172 480 01.2014 – 11.2014
51 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Rozbudowa ulicy Karola Wojtyły w Rzeszowie 9 117 876 3 000 000 04.2013 – 11.2014
52 Program wyrównywania różnic między regionami II Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie 124 968 74 981 10.2013 - 06.2014
53