Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

 

„Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”


Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0002/17


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa III „Czysta energia”

Działanie 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Instytucja Zarządzająca:    Zarząd Województwa Podkarpackiego, www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent:
        Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
                           telefon: 17 858 14 90
                           e-mail: biuro@rof.org.pl , www.rof.org.pl

Partner:      Gmina Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
                  Telefon: 17 78 89 900
                   Fax: 17 87 54 105
                   e- mail: umrz@erzeszow.pl
                   www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu:
Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu: 
22 641 035,89 zł (Gmina Miasto Rzeszów 9 379 602,56 zł)
Kwota dofinansowania z UE: 12 099 197,39 zł (Gmina Miasto Rzeszów 4 046 686,10 zł)

Termin realizacji: 14.06.2017 – 31.12.2018 r.

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:
- montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych;
- unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
- promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści społeczno-ekonomicznych.

Zakres rzeczowy projektu:

Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 123 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez m.in. placówki oświatowe, przychodnie zdrowia, szpital, domy pomocy społecznej, instytucje kultury czy stacje uzdatniania wody zlokalizowane na terenie gmin biorących udział w projekcie.
W Gminie Miasto Rzeszów projektem objęte zostanie 53 obiekty, w tym: 44 budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, 5 placówek opieki społecznej, 2 placówki opieki zdrowotnej i 2 domy kultury.

 

Efekty realizacji projektu:

Efektem projektu będzie montaż 123 jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 2,66 MWe, w tym moc instalacji planowanych na terenie Rzeszowa to 0,96 MWe. 
Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 1 824,09 MWh/rok (w tym w Rzeszowie – 642,78 MWh/rok), a rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 455,61 tony ekwiwalentu CO2/rok (w tym w Rzeszowie o 512,94 tony ekwiwalentu CO2/rok.

 

Stan realizacji projektu:

 

  • W dniu 22 listopada 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego a Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniącym rolę Lidera Projektu.


*stan na dzień 13.12.2017 r.