Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”


Projekt nr RPPK.03.04.00-18-0001/17


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa III „Czysta energia”
Działanie 3.4. Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (typ projektu: projekt parasolowy)

Instytucja Zarządzająca:
Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                      www.rpo.podkarpackie.pl

Beneficjent:  Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
                  ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
                  telefon: 17 858 14 90
                  e-mail: biuro@rof.org.pl
                   www.rof.org.pl

Partner: Gmina Miasto Rzeszów
              ul. Rynek 1
             35-064 Rzeszów
             Telefon: 17 78 89 900
             Fax: 17 87 54 105
             e- mail: umrz@erzeszow.pl
             www.rzeszow.pl

Pozostali Partnerzy Projektu: Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość całkowita projektu:  45 413 849,60 zł (Gmina Miasto Rzeszów 13 521 329,55 zł)
Kwota dofinansowania z UE: 35 649 867,00 zł (Gmina Miasto Rzeszów 10 617 209,75 zł)

Termin realizacji:
18.05.2017 – 31.12.2018 r. 

Opis projektu:


Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału produkcji i wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) zamontowanych na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Jego osiągnięciu mają służyć cele szczegółowe:
- montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
- unowocześnienie procesu wytwarzania energii powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
- promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych mieszkańców, w szczególności obniżenie kosztów energii elektrycznej oraz zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.Zakres rzeczowy projektu:


Realizacja projektu przewiduje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację 2 796 instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych (już zamieszkałych lub nowobudowanych), budynkach niemieszkalnych lub na gruncie zlokalizowanym w otoczeniu ww. budynków i użytkowanych przez gospodarstwa domowe usytuowane na obszarze Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Instalacje będą produkowały energię elektryczną, która będzie wykorzystywana przez gospodarstwa domowe na własne potrzeby. Ewentualna nadwyżka wyprodukowanej energii będzie mogła być odprowadzana do zewnętrznej sieci energetycznej.
 


Efekty realizacji projektu:


Efektem projektu będzie montaż 2 796 jednostek wytwarzania energii elektrycznej, których łączna wartość mocy zainstalowanej wyniesie 8,388 MWe.
 

Przewiduje się, że pojedyncza instalacja fotowoltaiczna, montowana w ramach projektu, będzie miała średnią moc około 3 kW, co obecnie jest najbardziej optymalną wielkością dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Umożliwi to produkcję energii elektrycznej na łącznym poziomie 7 968,60 MWh/rok.
Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 6 358,93 tony ekwiwalentu CO2/rok.
 

Stan realizacji projektu:
 

  • W dniu 30 czerwca 2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego a Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, pełniącym rolę Lidera Projektu.
  • W dniach od 11 lipca do 7 września br. w Gminach Partnerskich ROF obyły się spotkania szkoleniowo-informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie, podczas których przedstawiane zostały:

            - zasady działania instalacji fotowoltaicznej, korzyści stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,

            - warunki uczestnictwa w projekcie,

            - praktyczne aspekty związane z udziałem w projekcie.

 

Plakat z informacja o miejscu i terminie spotkań w Rzeszowie

Ulotka z informacjami o projekcie

 

  • W dniach 11 września – 31 października 2017 roku we wszystkich gminach ROF (w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin) trwał nabór wniosków o przystąpienie do projektu – więcej informacji tutaj .

         Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulaminem naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” (załącznik: Materiały_projekt_OZE_parasolowy).
         Pytania co do zakresu projektu i zasad jego realizacji można kierować wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl. Pytania i odpowiedzi są publikowane na stronie www.rof.org.pl.

  • opublikowana została lista wniosków mieszkanców zakwalifikowanych do udziału w projekcie, więcej informacji tutaj
     

 

 

 

 

 

*stan na dzień 30.11.2017 r.