Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Program „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.”

Minister Sportu i Turystki ogłasza nabór wniosków do programu „Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dla osób niepełnosprawnych.
 

Celem Programu jest tworzenie optymalnych warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym zwiększenie uczestnictwa w różnych formach aktywności sportowej, włączenie w główne nurty życia społecznego oraz wyrównanie szans w dostępie do przestrzeni publicznej w obszarze sportu.
 

Rodzaje zadań objętych dofinasowaniem:
1.    Wspieranie organizacji zajęć sekcji sportowych osób niepełnosprawnych;
2.    Wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych w tym Mistrzostw Polski, dalej jako „MP” i Pucharów Polski, dalej jako „PP” osób niepełnosprawnych;
3.    Wspieranie organizacji obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych;
4.    Promocja sportu osób niepełnosprawnych.
 

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizację pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych. O przyznanie dofinansowania organizacji MP i PP osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się ogólnopolskie organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej osób niepełnosprawnych, a które prowadzą współzawodnictwo sportowe o tytuł Mistrza Polski i o Puchar Polski w danym sporcie.

Na realizację Programu w 2018 r. Minister Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznacza 18 700 000,00 zł.  
 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym MSiT- AMODIT. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną w systemie. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać i wysłać na adres:
 

Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Departament Sportu dla Wszystkich,
00-082 Warszawa ul. Senatorska 14.

 

Z dopiskiem na kopercie „Program Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.”
 

Wnioski należy składać do 20 grudnia 2017 r.


Więcej szczegółowych informacji nt. konkursu można znaleźć na stronie:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2017-rok/2168,Program-Upowszechniania-Sportu-Osob-Niepelnosprawnych-w-2018-r-w-ramach-rozwijan.html