Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Konkurs otwarty ogłoszony przez UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2017 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz zaprasza do składania ofert. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie jego powierzenia.

Realizacja przedsięwzięcia pt.: „Konsumenci seniorzy a sprzedaż bezpośrednia - prawa i zagrożenia”
 

Na realizację zadania w konkursie UOKiK przeznacza kwotę 40 900,00 zł
 

Celem projektu jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie osób starszych, które mogą stać się ofiarami nieuczciwej sprzedaży bezpośredniej. W ramach projektu Seniorzy powinni otrzymać wiedzę na temat  sposobów działania nieuczciwych sprzedawców a także dowiedzieć się jak reagować podczas wizyt sprzedawców w domach.
 

Oferty należy składać w  terminie do dnia 6 listopada 2017 roku do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy Placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie. (liczy się data wpływu do kancelarii)
 

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Pl. Powstańców Warszawy 1;
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna)

(liczy się data wpływu do kancelarii)

Więcej informacji nt. konkursu jego regulamin oraz wszelkie niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkursy.php#faq3195