Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

MSWiA ogłosiło kokurs otwarty z zakresu działań na rzecz organizacji mniejszości słowackiej

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Organizacja uroczystości upamiętniających działalność organizacji mniejszości słowackiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zadanie dotyczy działań podejmowanych w okresie od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., związanych z upamiętnieniem działalności organizacji mniejszości słowackiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Efektem realizacji zadania ma być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości słowackiej. Zakłada się, że w trakcie realizacji zadania jak najszerszy krąg odbiorców, zarówno należących do mniejszości słowackiej, jak i społeczeństwa większościowego, będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się, co najmniej, z:
1) najważniejszymi wydarzeniami związanymi z życiem społecznym przedstawicieli mniejszości słowackiej;
2) sylwetkami zasłużonych działaczy mniejszości słowackiej;
3) dorobkiem kulturalnym mniejszości słowackiej.

Na realizację zadania Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje przekazać środki w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł).
 

Oferty należy składać do 9 listopada 2017 r.

Oferty należy nadsyłać na adres: Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, bądź składać osobiście w Biurze Podawczym MSWiA, przy ulicy Rakowieckiej 2a w Warszawie, w dni powszednie, w godzinach 8:15 - 16:15.

Więcej informacji nt. konkursu można znaleźć na stronie Ministerstwa; https://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert/25025,Otwarty-konkurs-ofert-pn-Organizacja-uroczystosci-upamietniajacych-dzialalnosc-o.html