Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Postępy w ocenie projektów transportowych Gminy Miasto Rzeszów i Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

W celu poprawy funkcjonalności transportu publicznego i zmniejszenia jego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz  poprawy infrastruktury drogowej, Gmina Miasto Rzeszów oraz okoliczne gminy współtworzące Rzeszowski Obszar Funkcjonalny zdecydowały się na realizację inwestycji w szeroko rozumiany niskoemisyjny transport publiczny. Jako istotne dla rozwoju ROF i województwa, zostały one ujęte w Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego jako projekty strategiczne (współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020) i komplementarne (współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020).

W dniu 14 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu Gminy Miasto Rzeszów pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, którego wartość wynosi 198 475 558,85 zł, w tym dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020- 141 244 236,03 zł.
Projekt przewiduje zakup 50 szt. nowoczesnego i ekologicznego taboru autobusowego przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ponadto przebudowane zostaną wybrane skrzyżowania, infrastruktura drogowa i pieszo – rowerowa oraz zatoki autobusowe wraz z wymianą wiat przystankowych. W ramach projektu o nowe funkcjonalności zostanie także rozbudowany Rzeszowski Inteligentny System Transportowy (RIST), służący do zarządzania ruchem oraz transportem publicznym na terenie miasta Rzeszowa. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 31 grudnia 2018 r.

Prowadzona jest ocena formalna w odniesieniu do pozostałych dwóch projektów Gminy Miasto Rzeszów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj.:

  • projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”, w ramach którego zostanie zakupionych 60 szt. nowoczesnego taboru autobusowego, przebudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z wymianą wiat przystankowych i utworzeniem centrum przesiadkowego – miejskiej części Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego (RCK). Ponadto przebudowana zostanie infrastruktura drogowa, pieszo-rowerowa i rozbudowany o dodatkowe komponenty Rzeszowski Inteligentny System Transportowy (RIST). Realizacja tego projektu ma się zakończyć w marcu 2021 r., a jego szacunkowa wartość wynosi 205,9 mln zł (w tym dofinansowanie 150,8 mln zł);
  • projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, w ramach którego planowany jest zakup kolejnych 20 nowoczesnych autobusów, a także inwestycje w infrastrukturę przystankowo – dworcową, drogową oraz pieszo – rowerową. Realizacja tego projektu ma się zakończyć w grudniu 2022 r., a jego szacunkowa wartość wynosi 79,9 mln zł (w tym dofinansowanie 61,2 mln zł).

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa złożył wniosek aplikacyjny dot. projektu pn. „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF” w ramach Działania 5.5 Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W projekcie jako partnerzy biorą udział gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Świlcza i Tyczyn.
W ramach projektu zakupione zostaną 53 nowoczesne ekologiczne autobusy przystosowane również dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, które wykorzystane zostaną do obsługi regularnych linii komunikacji miejskiej na obszarze gmin ROF uczestniczących w realizacji projektu. Zostaną one wyposażone w system informacji dla pasażerów, który łącząc się z funkcjonującym już Zintegrowanym Systemem Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym stworzy jeden spójny mechanizm, integrujący Miasto Rzeszów z pozostałymi gminami ROF. Integralną częścią projektu będzie budowa  i przebudowa infrastruktury drogowej.
Łączna wartość projektu to 128,47 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie 87,89 mln zł.
27 czerwca 2017r. Instytucja Zarządzająca RPO zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę formalną projektu, kolejnym etapem będzie ocena zgodności ze Strategią ZIT oraz ocena merytoryczna.

Dzięki wdrożeniu tych projektów możliwe będzie zwiększenie udziału przyjaznego dla środowiska publicznego transportu w obsłudze mieszkańców, zwiększenie liczby pasażerów transportu publicznego, a w konsekwencji - zmniejszenie liczby osób użytkujących samochody osobowe. Nastąpi skrócenie czasu podróży komunikacją miejską, a także upłynnienie ruchu. Osiągnięte zostaną również efekty ekologiczne w postaci zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz redukcji hałasu i drgań będących wynikiem oddziaływania ruchu komunikacyjnego.