Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Projekty Gminy Miasto Rzeszów

Rzeszów jest stolicą województwa podkarpackiego, centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego, największym ośrodkiem administracyjnym, ekonomicznym, akademickim i kulturalnym południowo-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego oraz handlu i usług. Jest dynamicznie rozwijającym się miastem ludzi młodych, o dużym potencjale innowacyjnym  co potwierdzają wysokie lokaty miasta w rankingach i konkursach ogólnopolskich. Rzeszów znalazł się w elitarnej grupie kilku miast polskich, w których mieszkańcy najlepiej się czują, ufają swoim władzom oraz są zadowoleni z wprowadzanych zmian. Od lat wprowadzanie są tu niestandardowe programy edukacyjne jak: nauka języka chińskiego w przedszkolach, tworzenie w szkołach ponadgimnazjalnych nowych specjalności na potrzeby inwestorów. Miasto dba o dobrą jakość życia mieszkańców także w zakresie organizacji czasu wolnego W ofercie są liczne miejskie imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe (m.in. Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Wschód Kultury itp.). Przez cały rok można korzystać z zajęć Młodzieżowego i Rzeszowskiego Domu `Kultury. Dopełnieniem tej oferty są parki i rozległe miejskie tereny zielone, ze ścieżkami rowerowymi, tzw. małą architekturą i placami zabaw, czy wzbudzająca wielkie zainteresowanie rzeszowska fontanna multimedialna. Do dyspozycji młodzieży jest również najnowocześniejszy w Polsce skatepark.

W celu rozbudowy Rzeszowa, jego ulepszania oraz dzięki wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, wykorzystywane są środki pochodzące z funduszy europejskich oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, w tym także budżetu Państwa.

Gmina Miasto Rzeszów zrealizowała łącznie 289 projektów współfinansowanych z UE. Łączna wartość tych projektów wynosi 1 378,1 mln zł, z czego kwota dofinansowania ze środków UE wyniosła 921,9 mln zł. Największą część dotacji przeznaczono na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i komunikacyjnej (846,9 mln zł). Kolejne projekty dotyczyły: infrastruktury ochrony środowiska, i zapobiegania zagrożeniom(317,6 mln zł), edukacji (86 mln zł), nowoczesne technologie i informatyzacja (37,1 mln zł) i infrastruktury sportowej (41 mln zł), zdrowie i opieka społeczna (19,5 mln zł).

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich wybudowano oraz zmodernizowano 37,8 km dróg, podłączono do Internetu szerokopasmowego ponad 180 obiektów publicznych oraz zapewniono darmowy dostęp do Internetu mieszkańcom. Zrewitalizowano Rynek Staromiejski, rozbudowano Podziemną Trasę Turystyczną, wybudowano 18,21 km kanalizacji sanitarnej. Wybudowano ponadto nowy budynek dydaktyczny Zespołu Szkół Gospodarczych, powstało Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii, utworzono Zakład Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim. Pieniądze unijne wykorzystano także do wybudowania nowej drogi łączącej miasto z autostradą A4 i drogą ekspresową S-19, zakupu 80 ekologicznych autobusów, stworzenia nowoczesnego zaplecza sportowego na Stadionie Miejskim. Dzięki dofinansowaniu projektów edukacyjnych poszerzono ofertę i atrakcyjność zajęć w rzeszowskich szkołach i przedszkolach.

Rzeszów może poszczycić się również licznymi projektami dofinansowanymi ze środków Budżetu Państwa. Łączna suma zrealizowanych projektów  to ponad 124 mln zł z czego dofinansowanie z Budżetu Państwa wynosi 35,9 mln zł. Pieniądze zostały przeznaczone w głównej mierze na wsparcie sportu w szkołach - budowy boisk, skateparku, białego orlika, hal sportowych (37 mln zł), przebudowy i modernizacje dróg (28,2 mln zł), modernizacje żłobków i innych instytucji publicznych w Rzeszowie ( 20,8 mln zł), rewitalizację terenów zielonych, parków (2,3 mln zł), Likwidacje barier komunikacyjnych – zakup pojazdów do transportu  osób niepełnosprawnych, DPS-ów- ( 3,4 mln zł), instalacje solarne na budynkach użyteczności publicznej (1,2 mln zł) oraz zapobieganie zagrożeniom – poprzez doposażenie jednostek straży pożarnej czy system monitoringu i ostrzegania powodziowego ( 315 tys. zł).

Dzięki realizacji projektów wspartych dofinansowaniem Rzeszów stał się prężnie rozwijającym się miastem, które może pochwalić się nie tylko innowacjami, rozwijającą się infrastrukturą, ale także atrakcjami turystycznymi czy wydarzeniami kulturalnymi.
 

 

 


 

 *stan na dzien 20.02.2016