Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Rewaloryzacja Rynku Starego Miasta w Rzeszowie

Rynek stanowi centralny punkt zabudowy staromiejskiej Rzeszowa. Zlokalizowany jest na wzgórzu lessowym o grubości warstwy od 8 do 14 metrów. W stanie naturalnej wilgotności lessy wykazują dostateczną spójność i nośność, które to cechy wykorzystywano w dawnych czasach do drążenia wyrobisk (nawet bez obudowy) do celów gospodarczych i obronnych. Sieć tych wyrobisk, często wielokondygnacyjnych pod budynkami i pod samą płytą Rynku, na wskutek nieszczelności instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz infiltracji wód opadowych stała się przyczyną degradacji technicznej zabudowy przyrynkowej oraz samego placu.

Zamek w Rzeszowie

Rzeszowski zamek niewątpliwie jest jednym z najbardziej interesujących zabytków miasta – nie tylko ze względu na historię, ale również z uwagi na fakt, iż stanowi interesujące świadectwo myśli konserwatorskiej z przełomu wieków XIX i XX, kiedy to powstała jego obecna postać.

Letni Pałac Lubomirskich

Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie należy do najcenniejszych obiektów architektonicznych miasta zachowanych do naszych czasów. Zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie Zamku Lubomirskich, na przestrzeni stuleci, poddany został wielu przebudowom. Nie zachował swej pierwotnej szaty architektonicznej, jak również barokowych ogrodów, które rozpościerały się dookoła. Pomimo to, stanowi nadal świadectwo dawnej świetności mecenatu Lubomirskich, ówczesnych właścicieli latyfundium.

Prace konserwatorskie w rzeszowskich kościołach

W ubiegłych kilkunastu latach wykonano w Rzeszowie wiele prac konserwatorskich przy wyposażeniach i wystroju kościołów. Parafie korzystały z dotacji na wykonanie prac uchwalonych przez Gminę Miasta Rzeszów oraz z funduszy wojewody, którymi dysponuje Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Przemyślu i środków tzw. „marszałkowskich” – z budżetu województwa. Również możliwość pozyskania znacznych środków unijnych zaowocowała dużą dynamiką inicjatyw.

Kościół farny w Rzeszowie: historia, badania, konserwacje

Kościół farny to najczęściej najstarszy kościół w mieście, budowany zazwyczaj w bezpośrednim sąsiedztwie rynku, wywodzący się z głębokiej tradycji średniowiecza. Władcy lub założyciele osad często obierali farę za miejsce wiecznego spoczynku, co dodatkowo podnosiło rangę kościoła i czyniło z niego nekropolię rodową. Kościół farny w Rzeszowie, w którym spoczęli potomkowie pierwszych właścicieli miasta – Rzeszowskich, jest swoistym przykładem takiej właśnie, najważniejszej dla miasta świątyni. Protoplastą rodu Rzeszowskich był Jan Pakosławic ze Stróżysk herbu Półkozic, rycerz, dyplomata oraz zaufany przyjaciel króla Kazimierza Wielkiego, któremu monarcha 19 stycznia 1354 r. nadał miasto Rzeszów wraz z okolicą.

Dzieła wybitnych mistrzów w Bazylice oo. Bernardynów w Rzeszowie

Bazylika Mniejsza p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i klasztor oo. Bernardynów znajduje się w centrum miasta. Świątynia powstała w latach 1625-29 z inicjatywy ówczesnego właściciela miasta Mikołaja Spytka Ligęzy starosty ropczyckiego i bieckiego, kasztelana czechowskiego, żarnowskiego i sandomierskiego, ożenionego z Zofią Rzeszowską.

Rzeszowskie synagogi - wczoraj i dziś

Jednym z materialnych dowodów na historyczną wielokulturowość naszego miasta są dwie zachowane synagogi – Staromiejska stanowiąca obecnie siedzibę Archiwum Państwowego oraz Nowomiejska mieszcząca Biuro Wystaw Artystycznych.

Podróż do przyszłości, czyli o rzeszowskim modernizmie

Każda architektura jest wyrazem i świadectwem czasów, w których powstała. Polskiej architekturze modernistycznej doby dwudziestolecia międzywojennego przypadła rola szczególna. Opowiada ona o niezwykłej woli i sile narodu, który, mimo wyczerpania gospodarczego spowodowanego latami zaborów, aspirował do utworzenia nowoczesnego, prężnego organizmu. Stojąc u progu odzyskanej wolności, młode państwo polskie wkroczyło w obiecujące jutro, obierając kierunek rozwoju i postępu. W nurt dokonujących się wówczas historycznych przeobrażeń gospodarczych, ekonomicznych i społecznych włączony był również Rzeszów, dzięki decyzji o lokalizacji na jego terenie inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Zabytkowe rzeszowskie cmentarze

Zgodnie z dekretem cesarza Józefa II z 1783 r. nakazującym zamknięcie wszystkich cmentarzy przykościelnych, od tego czasu nekropolie sytuowane są poza centrum miasta. Nowa lokalizacja poza zabudową, pozwalała zwrócić uwagę na układ przestrzenny cmentarza, przede wszystkim dawała status stabilności, nienaruszalności miejsca wiecznego spoczynku, dokumentowano to wznoszonymi nagrobkami.