Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Kontynuacja tradycji strzeleckich - działalność Jednostki Strzeleckiej 2021 w Rzeszowie

Publikacja, którą Szanowny Czytelnik właśnie czyta, jest zaproszeniem do wędrówki śladami przeszłości, śladami „Strzelca”. Jak widać, organizacja odcisnęła wyraźne i do dzisiaj widoczne piętno na historii Rzeszowa. Z tej tradycji czerpią współcześni kontynuatorzy idei, której symbolem i reprezentantem jest Leopold Lis-Kula.

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza został reaktywowany w 1990 roku. Działa zgodnie z obowiązującym od 19 marca 2005 Statutem, z którego wynika, że jest to organizacja ogólnopolska podzielona na okręgi oraz jednostki. Mogą one posiadać autonomię i działać samodzielnie. Z tego przywileju korzysta Jednostka Strzelecka 2021, którą wydzielono w roku 2003. Inicjatorem reaktywowania i pierwszym dowódcą Rzeszowskiego Okręgu ZS „Strzelec” istniejącego od 7 marca 1991 r. był Andrzej Kaźmierczak. Po powołaniu Andrzeja Kaźmierczka na stanowisko Szefa Sztabu Kwatery Głównej Związku Strzeleckiego „Strzelec” funkcje dowódcy objął od roku 1993 Marek Strączek.  Obecnie ponownie dowodzi mł. insp. ZS Marek Strączek, powołany przez Komendanta Głównego Jana Józefa Kasprzyka w 2003 roku.

Od 2 marca 2005 bardzo mocno podkreślono łączność Jednostki z Ziemią Rzeszowską i jej tradycjami. Patronem jednostki został płk Leopold Lis-Kula, urodzony w Kosinie bohater walk legionowych o niezwykłych talentach dowódczych. Od chwili wejścia w życie w dniu 7 marca 2005 rozkazu o nadaniu imienia pełna nazwa jednostki przybrała postać: Jednostka Strzelecka 2021 w Rzeszowie im. płk. Leopolda Lisa-Kuli. Obecnie w skład rzeszowskiego „Strzeleca” wchodzą plutony i drużyny, zorganizowane przy szkołach gimnazjalnych i średnich. Są to: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, Liceum Ogólnokształcące  w Sędziszowie Małopolskim, Gimnazjum nr 9 im. św. Królowej Jadwigi w Rzeszowie, Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie, Gimnazjum im. ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale, Gimnazjum nr 1 im. 11 Listopada w Kolbuszowej, X Liceum Ogólnokształcące Zespołu Szkół Kszatłcenia Ustawicznego w Rzeszowie, 3 klasy o profilu wojskowym oraz Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku, 2 klasy o profilu wojskowym.

Pamięć o swoim Patronie młodzi Strzelcy kultywują w szczególny sposób. Z wielkim pietyzmem przygotowują uroczyste obchody rocznic związanych z jego Osobą, wśród których najważniejsza jest data chwalebnej śmierci Pułkownika w bitwie pod Torczynem w dniu 7 marca 1919 roku. Główna część uroczystości odbywa się pod pomnikiem Bohatera na rzeszowskim placu Farnym. W roku 1992 monument upamiętniający płk. Lisa-Kulę powrócił na dawne miejsce, skąd został wyrzucony przez władze komunistyczne. W ponownym odsłonięciu brali udział żyjący jeszcze towarzysze walk Pułkownika - Józef Flis-Flisiński i Wojciech Jarecki w asyście strzelców A. Kaźmierczaka i D. Krawczyńskiego.

Strzelcy zobligowani są do pogłębiania swojej wiedzy zarówno o życiorysie i działalności Patrona jednostki, jak i o czasach, w jakich przyszło mu działać. Spotkania międzypokoleniowe, do jakich dochodzi przy okazji celebrowania rocznic, są jednocześnie dobrą lekcją historii dla młodych ludzi.

W „Strzelcu” wypracowano wiele atrakcyjnych form przekazywania wiedzy o przeszłości. Takie inicjatywy jak marsz szlakiem płk. Leoplda Lisa-Kuli z Kosiny do Rzeszowa pozwalają łączyć w jednym działaniu aktywność młodych ludzi z rzetelną informacją o przeszłości Ojczyzny. Strzelcy z Rzeszowa występują wtedy w roli gospodarzy dla swoich rówieśników z całej Polski. Z kolei w marszach szlakiem I Kompanii Kadrowej czy Legionów po Podlasiu stają się gośćmi innych jednostek strzeleckich.

Wskazane wcześniej imprezy mają już swoją tradycję, jednak dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2021 nie poprzestaje na uczestnictwie w znanych już przedsięwzięciach - wciąż inicjuje nowe. Coraz bardziej znane staje się Zadwórze, zwane „polskimi Termopilami”, niewielka miejscowość koło Lwowa. To tutaj niewielki oddział polski zatrzymał armię Tuchaczewskiego w jej marszu na Lwów. Zadwórze staje się coraz częściej celem polskich wycieczek na Ukrainę. Oby podobny status uzyskały takie miejscowości jak Torczyn, Poryck i Kostiuchnówka. Wszystkie wymienione miejscowości związane są z walkami, w których brał udział płk Lis-Kula. W dniach 16-19 sierpnia 2007 młodzi rzeszowscy Strzelcy odwiedzili pola tych dawnych bojów, co przybliżyło im postać Pułkownika.

Istnieje wciąż wiele mało znanych, lecz ważnych wydarzeń historycznych. Ich przypominanie jest jednocześnie przywracaniem pamięci o polskich bohaterach walk niepodległościowych, takich jak np. Kazimierz Iranek-Osmecki. Młodzież strzelecka od roku 2006 odtwarza trasę jego wędrówki do okupowanej Ojczyzny przez bezdroża Bieszczadów, uczestnicząc w rajdzie jego imienia. By upamiętnić obecność marszałka Piłsudskiego na Opołonku, bieszczadzkim szczycie na granicy polsko-ukraińskiej, zrealizowano pomysł rajdu w to samo miejsce. Dzięki tym wszystkim zabiegom dla młodych Strzelców bohaterowie polskiej historii schodzą z kart podręczników i stają się osobami z krwi i kości.

Uczenie historii to jeden ze statutowych obowiązków ZS „Strzelec”. Wymiar „przygody” ułatwia przekazywanie ważnych informacji, lecz dowództwo Jednostki nigdy nie zapomina o należnym bohaterom szacunku. „Strzelcy” zawsze aktywnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach patriotycznych, są ich współorganizatorami. Ukształtował się swoisty kalendarz Jednostki Strzeleckiej 2021, który obejmuje następujące ważne daty: święta narodowe (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada), rocznice wkroczenia Sowietów do Polski (17 września), rocznice urodzin i śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego (5 grudnia i 12 maja), rocznicę śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli (7 marca). Nikogo już w Rzeszowie nie dziwi obecność oddziału strzeleckiego w defiladzie obok żołnierzy, policjantów, strażaków; wystawianie wart honorowych; składanie wieńców; przygotowywanie atrakcyjnej oprawy artystycznej. Co więcej- w podobnych rolach występują Strzelcy rzeszowskiej jednostki także podczas uroczystości centralnych, jak na przykład w Katedrze Polowej WP podczas uroczystości 70. rocznicy śmierci założyciela Związku Strzeleckiego, Józefa Piłsudskiego; na cmentarzu Orląt Lwowskich w dniu 24 VI 2005 podczas uroczystości jego otwarcia.

Takie wydarzenia zapadają w pamięć, tym bardziej że mają także wymiar osobisty. Składanie przysięgi w takich podniosłych chwilach podnosi jej rangę, zmusza do refleksji, wywołuje dumę przyjmowanych w szeregi „Strzelców”.

Z zadowoleniem trzeba stwierdzić, że jest ich coraz więcej. Kandydaci liczyć mogą na rozwój swoich zainteresowań wojskowych. Kolejne statutowe zadanie to przygotowywanie młodych ludzi do służby w formacjach mundurowych, budzenie szacunku dla tradycji Wojska Polskiego, kultywowanie etosu żołnierza. Wyszkolenie wojskowe zrzeszonych w organizacji to podstawowy element działalności ZS „Strzelec”.

Zajęcia wojskowe nie odbiegają od tych, jakie wykonują żołnierze służby czynnej. Ich tematyka obejmuje taktykę, budowę broni, musztrę, umundurowanie, pierwszą pomoc, sporty walki. Nic dziwnego, że strzeleckie pokazy wyglądają niezwykle efektownie, co zaobserwować mogli choćby uczniowie Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 11 i Gimnazjum w Boguchwale. Strzelcy „odbijali” zakładników, „rozprawiali się” z terrorystami, eskortowali, chronili i porywali, a wszystko to z użyciem środków pirotechnicznych i sprzętu wojskowego.

Wszechstronne wyszkolenie ogólnowojskowe możliwe jest dzięki wykwalifikowanej kadrze, która organizuje obozy szkoleniowe, rajdy, zajęcia i zawody strzeleckie czy też gry sprawnościowe i terenoznawcze. Wśród instruktorów przewijają się żołnierze i oficerowie 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, który na mocy porozumienia z 17 kwietnia 2003 r. sprawuje merytoryczną opiekę nad Jednostką Strzelecką 2021. Dzięki temu patronatowi obozy szkoleniowe odbywają się w Trzciańcu k.Birczy, gdzie znajduje się ośrodek 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.

Opiekę duszpasterską nad młodymi Strzelcami sprawuje ks. Stanisław Szcząchor, starszy chorąży ZS. Mianowany został duszpasterzem jednostki przez bp. Kazimierza Górnego w dniu 16 lutego 2004 roku. Związek Strzelecki integruje różne środowiska.

To krótkie omówienie nie wyczerpało tematu działalności Jednostki Strzeleckiej 2021. Od czasu publikacji Jerzego Majki Strzelcy. Z dziejów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie wiele się zmieniło, choć minął zaledwie rok od jej druku. Przede wszystkim doszło do reaktywacji strzeleckiej gazety, ukazały się już trzy numery „Strzelca”; powstał pomysł trasy strzeleckiej po Rzeszowie i lekcji plenerowych o tej samej tematyce (właśnie jest realizowany). Jak widać, Jednostka Strzelecka 2021 przedstawia coraz bogatszą ofertę wychowawczą, edukacyjną i szkoleniową dla młodzieży. 

  

Duża w tym zasługa osób działających w „Strzelcu” i na jego rzecz , takich jak Zygmunt Śliwa, Piotr Panek, Jacek Magdoń, Marek Matuła, Piotr Dobrzeniecki, Krzysztof Stec, Henryk Klimek, Waldemar Tłuczek, Grzegorz Dziuba, Mirosław Król, Stanisław Feret, Przemysław Świrk,  Maciej Jarosz, Paulina Gaweł, Grzegorz Nowakowski, Dawid Biśto, Bożena Borkowska Bała, Agnieszka Chmiel, Krzysztof Słaby i inni, którzy wnieśli do organizacji nowe pomysły i świeżość. 

W celu wsparcia działań jednostki, powołano do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej Jednostki Strzeleckiej 2021 im. płk L.Lisa-Kuli w Rzeszowie, które jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza ono osoby, które same z różnych powodów do „Strzelca” należeć nie mogą, ale pragną przyczynić się do jego rozwoju. 

Pozostaje tylko życzyć dalszej owocnej pracy i sukcesów. 

Dariusz Zięba