Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dane statystyczne

Powierzchnia: 126,6 km kw. 

Liczba mieszkańców - 191 377  (stan na 31.12.2018 r., zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie)

W skład Rzeszowa wchodzi 31 osiedli.

Demograficzny rozwój Rzeszowa

Budżet miasta (28.12.2018 r.): 1 482 mln zł

Przyrost naturalny (w 2017 r.) wyniósł 4,2 na 1000 ludności

Liczba firm zarejestrowanych w Rzeszowie na koniec 2016 r. - 26 489

Ludność w wieku (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- przedprodukcyjnym - 32 737
- produkcyjnym - 117 096
- poprodukcyjnym - 36 589

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2017 r. - 4 319,48 zł

Sieć rozdzielcza (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- wodociągowa - 593,4 km
- kanalizacyjna - 714,3 km
- gazowa - 692,5 km

Zużycie wody (w 2016 r.) z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca - 38,5 m sześć.

Zużycie gazu (w 2016 r.) z sieci na 1 mieszkańca - 177,4 m sześć.

Zużycie energii elektrycznej (w 2014 r.) z sieci na 1 mieszkańca - 650,5 kWh

Mieszkania (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- ogółem - 76 621
- przeciętna liczba izb w mieszkaniu - 3,69
- przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2,45
- przeciętna powierzchnia uzytkowa w m kw. - 66,8
- oddane do użytku w 2016 r. - 2 958

Budynki:
- oddane do użytku w 2016 r. - 606
- w tym mieszkalne - 557

Drogi (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- powiatowe - 135,6 km
- gminne - 138,4 km

Pojazdy samochodowe i ciągniki (stan w dniu 31.12.2016 r.) - 124 069
w tym
- samochody osobowe - 96 672
- autobusy - 542
- samochody cięzarowe i ciągniki siodłowe - 19 809
-motocykle - 4 731

Łóżka w szpitalach ogólnych (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 2 329

Apteki i punkty apteczne (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 98

Przychodnie zdrowia (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 187

Żłobki i kluby dziecięce (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- żłobki - 26
- miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych - 1 500

Placówki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17 - 100
w tym przedszkola - 86

Miejsca w przedszkolach w roku szkolnym 2016/17 - 8 093

Oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17 - 392
w tym w przedszkolach - 368

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17 - 8 069
w tym w przedszkolach - 7 783

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/17 - 36
w tym
- oddziały - 537
- uczniowie - 11 039

Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2016/17 - 24
w tym
- oddziały - 222
- uczniowie - 5 278

Zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy w roku szkolnym 2016/17 - 8
w tym
- oddziały - 55
- uczniowie - 1 166

Technika oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne dla młodzieży w roku szkolnym 2016/17 - 19
w tym
- oddziały - 279
- uczniowie - 7 293

Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2016/17 - 17
w tym
- oddziały - 199
- uczniowie - 6 213

Szkoły policealne w roku szkolnym 2016/17 - 31
w tym
- oddziały - 229
- uczniowie - 4 949

Domy i zakłady (bez filii) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 7

Miejsca w domach i zakładach (łącznie z filiami) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 631

Biblioteki publiczne (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 18
- księgozbiór w tys. woluminów - 547,1
- wypożyczenia księgozbioru w tys. - 789
- czytelnicy - 36 091

Kina (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- kina - 5
- miejsca na widowni - 4 537
- seanse - 43 299
- widzowie ogółem - 1 059 906

Muzea (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- muzea - 10
- muzealia - 277 446
- wystawy czasowe - 31
- zwiedzajacy muzea - 100 062

Baza noclegowa (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- obiekty - 40
- miejsca noclegowe - 2 791
- korzystający z noclegów - 240 223
w tym turyści zagraniczni - 65 011

Kluby sportowe (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- jednostki organizacyjne - 95
- członkowie - 1 613
- sekcje sportowe - 67