Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dane statystyczne

Powierzchnia: 120,4 km kw.  

Liczba mieszkańców - 187 714 (stan na 9.01.2017 r., zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie)

W skład Rzeszowa wchodzi 30 osiedli.

Demograficzny rozwój Rzeszowa

Budżet miasta na 2017 r.:
- ogółem: 1 347,6 mln zł
- wydatki na inwestycje: 380,6 mln zł

Przyrost naturalny (w 2014 r.) - 610

Małżeństwa w 2014 r. - 907

Urodzenia żywe w 2014 r. - 1 961

Zgony w 2014 r. - 1 351

Liczba firm zarejestrowanych w Rzeszowie na koniec 2015 r. - 25 648

Pracujący (stan na 31 grudnia 2014 r.) - ogółem 87,5 tys.
w tym:
- w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie - 3,9 %
- w przemyśle i budownictwie - 25,8 %
- handel, naprawa samochodów, transport, gosp. magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja - 24,7 %
- działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości - 4,7 %

Ludność w wieku przedprodukcyjnym - 32 433

Ludność w wieku produkcyjnym - 118 705

Ludność w wieku poprodukcyjnym - 33 985

Stopa bezrobocia (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 7,5 %

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto - 4087,48 zł

Sieć rozdzielcza (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- wodociągowa - 536,9 km
- kanalizacyjna - 651,5 km
- gazowa - 662,8 km

Zużycie wody (w 2014 r.) z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca - 38,9 m sześć.

Zużycie gazu (w 2014 r.) z sieci na 1 mieszkańca - 161,9 m sześć.

Zużycie energii elektrycznej (w 2014 r.) z sieci na 1 mieszkańca - 650,5 kWh

Mieszkania (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- na 1000 mieszkańców - 385,7
- przeciętna pow. użytkowa 1 mieszkania - 67 m kw.
- przeciętna liczba izb w mieszkaniu - 3,73
- przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2,59
- oddane do użytku w 2014 r. - 1649
w tym:
- spółdzielcze - 431
- przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 601
- indywidualne - 617

Budynki:
- oddane do użytku w 2014 r. - 517
- w tym mieszkalne - 445

Łóżka w szpitalach na 10 tys. ludności (stan na 31 grudnia 2014 r.)- 122,6

Liczba ludności na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 826

Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 1949

Żłobki i kluby dziecięce (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- żłobki - 19
- kluby dziecięce - 1
- miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych - 1 249

Domy i zakłady (bez filii) pomocy społecznej  (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 7

Miejsca w domach i zakładach (łącznie z filiami) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 635

Biblioteki publiczne (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- księgozbiór w tys. woluminów - 541,8
- wypożyczenia księgozbioru w tys. - 806,1
- czytelnicy - 38 110

Kina (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- kina - 5
- miejsca na widowni - 4 512
- seanse - 44 980
- widzowie ogółem - 906 855

Muzea (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- muzea - 7
- muzealia - 269 618
- wystawy czasowe - 28
- zwiedzajacy muzea - 75 785

Baza noclegowa (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- obiekty - 34
- miejsca noclegowe - 2 462
- korzystający z noclegów - 190 200
w tym turyści zagraniczni - 50 569