Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dane statystyczne

Powierzchnia: 120,4 km kw. 

Liczba mieszkańców - 188 900  (stan na 30.06.2017 r., zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie)

W skład Rzeszowa wchodzi 30 osiedli.

Demograficzny rozwój Rzeszowa

Budżet miasta na 2017 r.:
- ogółem: 1 382 mln zł
- wydatki na inwestycje: 401 mln zł

Przyrost naturalny (w 2015 r.) - 405

Liczba firm zarejestrowanych w Rzeszowie na koniec 2016 r. - 26 489

Pracujący (stan na 31 grudnia 2015 r.) - ogółem 82 415
w tym:
- w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie - 58
- w przemyśle i budownictwie - 21 268
- handel, naprawa samochodów, transport, gosp. magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja - 21 653
- działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości - 39 436

Ludność w wieku (stan na 31 grudnia 2015 r.):
- przedprodukcyjnym - 32 900
- produkcyjnym - 117 746
- poprodukcyjnym - 35 250

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2015 r. - 4 231,81 zł

Sieć rozdzielcza (stan na 31 grudnia 2015 r.):
- wodociągowa - 546 km
- kanalizacyjna - 681 km
- gazowa - 668 km

Zużycie wody (w 2014 r.) z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca - 38,9 m sześć.

Zużycie gazu (w 2014 r.) z sieci na 1 mieszkańca - 161,9 m sześć.

Zużycie energii elektrycznej (w 2014 r.) z sieci na 1 mieszkańca - 650,5 kWh

Mieszkania (stan na 31 grudnia 2015 r.):
- ogółem - 73 740
- przeciętna liczba izb w mieszkaniu - 3,70
- przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2,52
- oddane do użytku w 2015 r. - 2 395
w tym:
spółdzielcze - 351
przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 1312
indywidualne - 703
- przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego w 2015 r. - 65,1 m kw.
- mieszkania oddane do użykowania w 2015 r. na 1000 ludności - 12,9

Budynki:
- oddane do użytku w 2015 r. - 585
- w tym mieszkalne - 510

Drogi (stan na 31 grudnia 2015 r.):
- powiatowe - 133,5 km
- gminne - 128,6 km

Pojazdy samochodowe i ciągniki (stan w dniu 31.12.2015 r.) - 117 216

Łóżka w szpitalach na 10 tys. ludności (stan na 31 grudnia 2014 r.)- 122,6

Liczba ludności na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 826

Liczba ludności na 1 aptekę ogólnodostępną (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 1949

Żłobki i kluby dziecięce (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- żłobki - 19
- kluby dziecięce - 1
- miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych - 1 249

Domy i zakłady (bez filii) pomocy społecznej  (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 7

Miejsca w domach i zakładach (łącznie z filiami) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2014 r.) - 635

Biblioteki publiczne (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- księgozbiór w tys. woluminów - 541,8
- wypożyczenia księgozbioru w tys. - 806,1
- czytelnicy - 38 110

Kina (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- kina - 5
- miejsca na widowni - 4 512
- seanse - 44 980
- widzowie ogółem - 906 855

Muzea (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- muzea - 7
- muzealia - 269 618
- wystawy czasowe - 28
- zwiedzajacy muzea - 75 785

Baza noclegowa (stan na 31 grudnia 2014 r.):
- obiekty - 34
- miejsca noclegowe - 2 462
- korzystający z noclegów - 190 200
w tym turyści zagraniczni - 50 569