Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dane statystyczne

Powierzchnia: 116,32 km kw.   
w tym (stan na 1 stycznia 2012 r. według Wydziału Geodezji):
- użytki rolne - 7 171 ha
- tereny zabudowane i  zurbanizowane - 3 611 ha
- tereny leśne, zadrzewione i zakrzewione - 496 ha
- tereny pod wodami - 234 ha
- nieużytki - 29 ha
- różne - 95 ha

Liczba mieszkańców - 186 392 (stan na 14.08.2015 r., zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie)

W skład Rzeszowa wchodzi 29 osiedli.

Demograficzny rozwój Rzeszowa

Budżet miasta:
- ogółem: 1 347 mln zł
- wydatki na inwestycje: 539 mln zł

Mieszkania oddane do użytkowania w 2012 r. - 1 576
w tym:
- spółdzielcze - 449
- przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 646
- indywidualne - 481

Budynki oddane do użytkowania w 2012 r. - 367
w tym mieszkalne - 323

Zasoby mieszkaniowe w 2012 r.
- mieszkania - 68 588
- izby - 256 121

Pracujący ogółem (31.XII.2012 r.) - 81 916

Biblioteki (z punktami bibliotecznymi) (31.XII.2012 r.) - 23
- księgozbiór - 545,1 tys.
- czytelnicy - 39 215

Muzea (31.XII.2012 r.) - 7
- zwiedzający muzea - 64 529

Kina (31.XII.2012 r.) - 4
- widzowie - 824 925
- miejsca na widowni - 4 466
- seanse - 28 146

Obiekty turystyczne zbiorowego zakwaterowania (31.XII.2012 r.) - 33
- miejsca noclegowe - 1 879
- korzystający z noclegów - 128 547
- w tym turyści zagraniczni - 25 865

Kluby sportowe (31.XII.2012 r.) - 86
- członkowie - 6 766
- trenerzy i instruktorzy - 335

Placówki pocztowe (31.XII.2009 r.) - 23

Stopa bezrobocia (1 kw. 2013 r.) - 7,7 %

Najnowsze dane dotyczące bezrobocia (według Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy)

Liczba przedsiębiorstw:

Rok200320042005200620072008200920102011
Ogółem
w tym
18 86418 62218 38818 58718 90319 37319 77521 17721 543
przedsiębiorstwa
w tym
17 40517 10216 81916 94717 21517 63118 02619 37019 668
z udziałem kapitału zagranicznego148153163173195281300317355

Na dzień 31.07.2012 r. w na terenie Miasta Rzeszowa działa 21 893 firmy.

Nakłady na pomoc społeczną:

rok200320042005200620072008200920102011
nakłady (zł)37 016 13836 545 16072 262 66381 618 33587 964 97290 275 04889 839 43794 295 16696 906 039

Uczniowie szkół:

W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonuje 41 przedszkoli prowadzonych przez samorząd. W 212 oddziałach opieką objęto 5 884 dzieci. Ponadto 247 dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszcza do 11 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 9 szkołach podstawowych; łącznie wychowaniem przedszkolnym objęto 6 131 dzieci.

Do 24 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów uczęszcza 9 193 uczniów, którzy uczą się w 416 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 22.Natomiast do rzeszowskich ogólnodostępnych gimnazjów uczęszcza 4 565 uczniów, którzy uczą się w 174 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wynosi 26.

Rzeszów jest organem prowadzącym dla 44 szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych). W roku szkolnym 2013/2014 do szkół ponadgimnazjalnych uczęszcza 12 955 uczniów, pobierających naukę w 413 oddziałach. Rzeszów jest również organem prowadzącym dla 3 zespołów szkół artystycznych, w których kształci się 1 095 uczniów, w 55 oddziałach.

Miasto Rzeszów prowadzi ewidencję niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST oraz jest organem dotującym działalność dydaktyczno-wychowawczą. W prowadzonej ewidencji zarejestrowanych w roku szkolnym 2012/2013 było łącznie 123 placówki.

Pomoc materialna dla uczniów (w roku szkolnym 2013/2014):
- stypendia szkolne (socjalne) wypłacono 1833 uczniom na kwotę ok. 1,3 mln zł,
- zasiłki szkolne wypłacono 75 zasiłków na kwotę ok. 26 tys. zł,
- stypendia za wyniki w nauce wypłacono 724 stypendia na kwotę ok. 1,4 mln zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia wypłacono 72 stypendia na kwotę ok. 130 tys. zł,
- stypendia dla młodego inżyniera wypłacono 136 stypendiów na kwotę ok. 400 tys. zł,
- wyprawka szkolna (dofinansowanie zakupu podręczników) wypłacono w 2012 roku środki finansowe w wysokości ok. 350 tys. zł dla 1 341 uczniów.

Liczba wszystkich pojazdów zarejestrowanych (stan na koniec każdego roku) w mieście według Wydziału Komunikacji:

  • 2003 r. – 31 961 
  • 2004 r. – 38 342
  • 2005 r. – 42 350
  • 2006 r. – 47 541
  • 2007 r. – 55 373
  • 2008 r. – 67 069
  • 2009 r. – 79 058
  • 2010 r. – 94 103
  • 2011 r. –109 396

Ilość dzieci w żłobkach

Rok Dzieci urodzone i zamieszkałe
w Rzeszowie
Średnia ilość dzieci
w żłobkach
Ilość miejsc%
wykorzystania miejsc
Średni koszt utrzymania 1 dziecka zapis.
(dopłata Gminy)
2003122040953080 %758,05
2004133843147890 %648,21
2005130048950098 %560,65
20061392539500108 %513,78
20071446550525116 %588,24
20081586624550114 %660,00
20091705703660107 %621,29
2010155275977099 %616,42
20111842852840101 %629,21