Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Dane statystyczne

Powierzchnia: 126,6 km kw. 

Liczba mieszkańców - 195 101  (stan na 31.10.2019 r., zgodnie z ewidencją ludności prowadzoną przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rzeszowa – liczba osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy w Rzeszowie)

W skład Rzeszowa wchodzi 31 osiedli.

Budżet miasta (25.03.2019 r.): 1 650 mln zł, inwestycje: 448 mln zł

Przyrost naturalny (na koniec 2018 r.) wyniósł 4,2 na 1000 ludności

Liczba firm zarejestrowanych w Rzeszowie na koniec 2016 r. - 26 489

Ludność w wieku (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- przedprodukcyjnym - 34 648
- produkcyjnym - 116 960
- poprodukcyjnym - 38 054

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. - 5 000,53 zł
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. - 5 253,23 zł

Stopa bezrobocia (koniec czerwca 2019 r.) - 4,9 %

Sieć rozdzielcza (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- wodociągowa - 618,2 km
- kanalizacyjna - 734,9 km
- gazowa - 810,7 km

Mieszkania (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- ogółem - 79 329
- przeciętna liczba izb w mieszkaniu - 3,67
- przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie - 2,39
- przeciętna powierzchnia uzytkowa w m kw. - 66,7
- oddane do użytku w 2016 r. - 2 599

Budynki:
- oddane do użytku w 2017 r. - 615
- w tym mieszkalne - 558

Drogi (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- powiatowe - 133,7 km
- gminne - 152,7 km

Pojazdy samochodowe i ciągniki (stan w dniu 31.12.2017 r.) - 131 638
w tym
- samochody osobowe - 103 057
- autobusy - 581
- samochody cięzarowe i ciągniki siodłowe - 20 385
-motocykle - 5 132

Łóżka w szpitalach ogólnych (stan na 31 grudnia 2017 r.) - 2 422

Apteki i punkty apteczne (stan na 31 grudnia 2017 r.) - 101

Przychodnie zdrowia (stan na 31 grudnia 2017 r.) - 199

Żłobki i kluby dziecięce (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- żłobki - 34
- miejsca w żłobkach i klubach dziecięcych - 1 819

Placówki wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18 - 103
w tym przedszkola - 87

Miejsca w przedszkolach w roku szkolnym 2017/18 - 8 590

Oddziały w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18 - 412
w tym w przedszkolach - 379

Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/18 - 8 629
w tym w przedszkolach - 8 185

Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/18 - 47
w tym
- oddziały - 658
- uczniowie - 13 086

Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/18 - 4
w tym
- oddziały - 152
- uczniowie - 3 548

Branżowe szkoły I stopnia dla młodzieży oraz szkoły specjalne przysposabiające do pracy w roku szkolnym 2017/18 - 7
w tym
- oddziały - 49
- uczniowie - 1 008

Technika oraz ogólnokształcące szkoły artystyczne dla młodzieży w roku szkolnym 2017/18 - 20
w tym
- oddziały - 268
- uczniowie - 7 240

Licea ogólnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2017/18 - 18
w tym
- oddziały - 198
- uczniowie - 6 210

Szkoły policealne w roku szkolnym 2017/18 - 32
w tym
- oddziały - 247
- uczniowie - 4 767

Domy i zakłady (bez filii) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 7

Miejsca w domach i zakładach (łącznie z filiami) pomocy społecznej (stan na 31 grudnia 2016 r.) - 631

Biblioteki publiczne (stan na 31 grudnia 2017 r.) - 19
- księgozbiór w tys. woluminów - 545,3
- wypożyczenia księgozbioru w tys. - 764,5
- czytelnicy - 35 921

Kina (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- kina - 4
- miejsca na widowni - 4 491
- seanse - 41 549
- widzowie ogółem - 1 047 480

Muzea (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- muzea - 10
- muzealia - 109 028
- wystawy czasowe - 36
- zwiedzajacy muzea - 103 187

Baza noclegowa (stan na 31 grudnia 2017 r.):
- obiekty - 42
- miejsca noclegowe - 4 136
- korzystający z noclegów - 271 977
w tym turyści zagraniczni - 79 541

Kluby sportowe (stan na 31 grudnia 2016 r.):
- jednostki organizacyjne - 95
- członkowie - 7 313
- sekcje sportowe - 188