Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Obowiązki wynikające z tytułu zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Rzeszowa

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z poźń zm.), w związku ze zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Rzeszowa, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (firmy, instytucje) otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w aktualnie obowiązującej deklaracji.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie powoduje obowiązku złożenia nowej deklaracji, a opłata uiszczana winna być w wysokości podanej w zawiadomieniu do 10 dnia miesiąca następnego (z dołu).

Zgodnie z art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji. Deklaracja winna być złożona w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowych stawek opłaty.

Obowiązek złożenia zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pojawia się w przypadku zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, zmiany sposobu zbierania odpadów, sprzedaży nieruchomości, a także w przypadku zaistnienia innych okoliczności mających wpływ na określenie wysokości opłaty. Wyżej wymienione zmiany należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Wiecej informacji: http://bip.erzeszow.pl/gospodarka-odpadami