Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Projekt „Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”

Gmina Miasto Rzeszów rozpoczyna rekrutację do projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”.

14 września 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”, nr RPPK.07.04.00-18-0015/18-00. Nabór kandydatów potrwa do 28.09.2018 r.

Do udziału w projekcie zgłosić się mogą osoby zamieszkałe i płacące podatki na terenie Gminy Miasto Rzeszów, sprawujące opiekę nad minimum 1 dzieckiem w wieku do 3 lat, deklarujące chęć powrotu/wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z pełnieniem funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (urodzeniem lub wychowaniem dziecka) w okresie uczestnictwa w projekcie, tzn. w terminie od pierwszego do ostatniego dnia objęcia dziecka opieką żłobkową, jednak nie później niż do 31.10.2020 r., w tym:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka,
  • osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osób zatrudnionych na czas określony, pracujących będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym w rozumieniu ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 z późn. zm.).

Projektem objęte zostaną następujące placówki zarządzane przez Miejski Zespół Żłobków:
• Żłobek nr 1, ul. Piękna 18 - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 3, ul. Rataja 6a -10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 5, ul. Wołyńska 4 - 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 7, ul. Zielona 7 - 15 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 8, ul. Pułaskiego 3b - 4 nowe miejsca opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 9, ul. Podwisłocze 20b - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 10, ul. Starzyńskiego 19 - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej;
• Żłobek nr 11, ul. Krzyżanowskiego 22 - 10 nowych miejsc opieki żłobkowej.
 

Wszelkie informacje na temat projektu, procesu rekrutacji, wymaganych dokumentów, itp. zawarte są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów”. Dokument ten wraz ze wzorami formularzy zgłoszeniowych oraz niezbędnych załączników dostępne są w wersji papierowej w biurze projektu i żłobkach objętych zakresem rzeczowym projektu oraz w wersji elektronicznej do pobrania na stronach internetowyc:

http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/realizowane-projekty/projekty-w-trakcie-realizacji/projekty-dofinansowane-ze-srodkow-unii-europejskiej/maluch-do-zlobka-rodzic-do-pracy-rozwoj-opieki-zlobkowej-w-gminie-miasto-rzeszow

oraz www.mzz.itl.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 17 748 11 30 oraz 532 467 488, lub osobiście w Biurze projektu przy ulicy Pułaskiego 3 b, w Rzeszowie.

Rekrutacja ma charakter otwarty i jawny, przebiegać będzie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym równości szans i płci.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII: Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4: Rozwój opieki żłobkowej w regionie.