Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Miasto UE dla sprawiedliwego i etycznego handlu

W 2018 r. wybrane miasto z Unii Europejskiej po raz pierwszy otrzyma nagrodę „Miasto UE dla sprawiedliwego i etycznego handlu”. Nagroda ta stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, którą wszczęła Dyrekcja Generalna ds. Handlu, w ramach zobowiązania wynikającego z komunikatu „Handel z korzyścią dla wszystkich” w sprawie polityki handlowo-inwestycyjnej, opublikowanego w 2015 r.

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony zachęca się do wypełnienia zgłoszeń miast za zgodą właściwych władz miejskich wydaną w formie deklaracji. Zgłoszenia mogą być składane przez wszystkie unijne miasta, których liczba mieszkańców wynosi co najmniej 20 tysięcy.

CEL NAGRODY
• Dostrzeganie i świętowanie osiągnięć miast oraz pozytywnego wpływu wywieranego przez nie w dziedzinach zrównoważonego rozwoju społecznego, stabilności gospodarczej i zrównoważenia środowiskowego w handlu międzynarodowym,
• Promowanie zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu na rzecz małych producentów dzięki zwiększaniu świadomości wśród obywateli, podmiotów kształtujących politykę i przedsiębiorców na temat systemów sprawiedliwego, etycznego i zrównoważonego handlu,
• Inspirowanie miast do uczenia się od siebie nawzajem oraz wymiany najlepszych praktyk przez zwrócenie uwagi na sprawiedliwe i etyczne praktyki handlowe oraz nadawanie im wartości.

Nagroda stanowi część wysiłków UE mających na celu zwiększenie świadomości na temat wpływu podejmowanych przez konsumentów w UE decyzji dotyczących zakupów na środowisko i warunki życia ludzi w innych krajach oraz roli, jaką muszą odgrywać miasta i władze lokalne.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O NAGRODĘ?
Miasta z UE posiadające ponad 20 000 mieszkańców, które są zaangażowane w sprawiedliwy i etyczny handel z państwami trzecimi poprzez realizację wyróżniających się i innowacyjnych projektów, programów, strategii politycznych lub praktyk.

KIEDY MIASTO MOŻE OTRZYMAĆ NAGRODĘ?
W swoim wniosku miasta muszą wykazać zobowiązanie do spełnienia następujących trzech kryteriów:
1. Przywództwo, wizja, strategia
• Czy miasto udokumentowało wywiązywanie się ze zobowiązań w dziedzinie „handlu ukierunkowanego na cel”?
• Czy miasto włączyło filary zrównoważonego rozwoju do swojego procesu decyzyjnego?
2. Inicjatywy i zaangażowanie
• Czy miasto jest zaangażowane we współpracę z wieloma zainteresowanymi stronami i podnoszenie świadomości?
• Czy miasto wspiera oddolne działania w dziedzinie sprawiedliwego i etycznego handlu oraz tworzy zachęty?
3. Oddziaływanie, skutki, osiągnięcia
• Czy miasto może przedstawić skutki i rezultaty przyjętych strategii politycznych?
• Czy miasto może zaprezentować oddziaływanie sprawiedliwych i etycznych praktyk handlowych na społeczności zaangażowane w handel?

Harmonogram:
- kwiecień 2018 - ostateczny termin składania wniosków,
- kwiecień 2018 - obrady komisji oceniającej,
- maj 2018 – decyzje jury konkursowego,
- 7 czerwca 2018 – ceremonia wręczenia nagród.

Wszystkie istotne informacje dotyczące konkursu można uzyskać na stronie: http://www.trade-city-award.eu