Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Na Politechnice Rzeszowskiej ruszył pilotażowy program ochotniczego szkolenia studentów „Legia Akademicka”

4 grudnia br. Politechnika Rzeszowska podpisała umowę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zlecenia projektu pilotażowego pt. „Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej” – część teoretyczna. Szkolenie teoretyczne będzie prowadzone na Politechnice Rzeszowskiej – 8 grup po 25-30 osób każda. Pierwsze zajęcia rozpoczną się 8 grudnia br.

„Legia Akademicka” to uruchomiony przez Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego pilotażowy program skierowany do studentów. Podobnie jak w latach 2003-2008 szkolenie jest podzielone na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną – realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

Program pilotażowy ochotniczego szkolenia studentów pod nazwą „Legia Akademicka” będzie się odbywało na podstawie artykułu 100 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, w którym określono, że obowiązek służby wojskowej żołnierzy rezerwy w czasie pokoju polega na odbywaniu ćwiczeń wojskowych oraz pełnieniu okresowej służby wojskowej, natomiast dla osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy obowiązek ten polega wyłącznie na odbywaniu ćwiczeń wojskowych.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, która obejmuje min. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie Rektor uczelni, na której będzie realizowany proces szkolenia wojskowego. Zajęcia (ok. 30 godzin lekcyjnych) odbędą się w formie wykładów. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu realizacji misji Sił Zbrojnych RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura będzie się składać z dwóch modułów:
• szkolenia podstawowego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i złożeniem przysięgi,
• szkolenia podoficerskiego trwającego 21 dni, zakończonego egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Za dzień szkolenia poligonowego student – ochotnik otrzyma 91,20 zł.

Program przewiduje także uruchomienie modułu oficerskiego oraz ujęcie tych absolwentów szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas wojskowych ukończą szkolenie podstawowe (tacy absolwenci będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego).

Szkolenie w ramach modułu oficerskiego będzie realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Struktura szkolenia obejmuje postępowanie kwalifikacyjne oraz szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelniach, w tym wojskowych, oraz szkolenie praktyczne realizowane w jednostkach szkolnictwa wojskowego lub jednostkach wojskowych. Studenci którzy ukończą kurs przygotowujący do egzaminu na oficera z wynikiem pozytywnym, po uzyskaniu wykształcenia wyższego, zostaną skierowani do wyższej uczelni wojskowej na egzamin oficerski.