Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Konferencja Naukowa „Infrastruktura miast”

W roku 2017 przypada 45-lecie pracy naukowej Pana Profesora Józefa Dziopaka, pracownika Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. Chcąc uświetnić ten jubileusz, podjęto decyzję o organizacji Konferencji Naukowej pn. Infrastruktura miast.

Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak jest autorem blisko trzystu prac opublikowanych w dziesięciu językach. Na jego bogatą działalność innowacyjną składa się ponad trzydzieści patentów i zgłoszeń patentowych. Już od roku 1978 współpracuje z naukowcami z prawie 50 uczelni i ośrodków naukowo-badawczych w 12 krajach. Odbył kilkanaście misji profesorskich, staży naukowych i był koordynatorem dziewięciu umów międzyrządowych. Prowadził wykłady na studiach doktoranckich w Politecnico di Milano, Indian Institute of Technology oraz w uczelniach w Rosji i Szwecji. Od 1993 roku jest rzeczoznawcą Ministra Środowiska w zakresie gospodarki wodnej, a od 2001 roku pełni funkcję biegłego Wojewody Małopolskiego w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Wyróżnieniem współpracy z rosyjskimi uczelniami i docenieniem dorobku naukowego jest członkostwo od 2013 roku w Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa. W swym dorobku zawodowym ma prawie 80 ekspertyz, opinii i ocen, a także ponad sto zrealizowanych projektów architektonicznych i konstrukcyjnych. Za osiągnięcia naukowe, a zwłaszcza innowacyjne, był kilkunastokrotnie nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorów trzech uczelni oraz kilkadziesiąt razy przez jury światowych wystaw innowacji. Został także odznaczony medalem pn. „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza” przyznawanym osobom, którzy w sposób szczególny zapisali się na kartach historii uczelni. Za działalność twórczą i wniesiony wkład w rozwój innowacyjności w skali międzynarodowej został odznaczony m.in. Międzynarodowym Krzyżem Kawalerskim Orderu IOMI - Invent and Serve przez Prezydenta IFIA i Krzyżem Kawalerskim - Innovation Awards przez członków Belgijskiej Kapituły Królewskiej.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa, DHC Politechniki Rzeszowskiej, Profesor Tadeusz Markowski – JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej, Profesor Cezary Madryas – JM Rektor Politechniki Wrocławskiej oraz Aleksandr V. Kuzmin – Prezydent Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa.

Dzięki uprzejmości władz miasta obrady konferencyjne będą miały miejsce w rzeszowskim Ratuszu i dotyczyć będą tematyki związanej z infrastrukturą miejską, gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową, tak istotną dla rozwoju miasta Rzeszowa.

Organizatorzy: Politechnika Rzeszowska, Urząd Miasta Rzeszowa.

PROGRAM KONFERENCJI:

20 października (piątek)

- godz. 9:30 – 10:00 - rejestracja uczestników i wydanie materiałów konferencyjnych.

- godz. 10:00 – 11:00 - uroczyste otwarcie konferencji przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, profesora Daniela SŁYSIA, Kierownika Katedry Infrastruktury i Gospodarki Wodnej.

Przywitanie gości przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, Tadeusza FERENCA, DHC Politechniki Rzeszowskiej.

Wystąpienia okolicznościowe gości honorowych konferencji: Profesora Tadeusza MARKOWSKIEGO, JM Rektora Politechniki Rzeszowskiej; Profesora Cezarego MADRYASA, JM Rektora Politechniki Wrocławskiej; Profesora Aleksandra V. KUZMINA, Prezydenta Rosyjskiej Akademii Nauk Architektury i Budownictwa; Profesora Wojciecha RADOMSKIEGO, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2007-2016; Profesora Piotra KOSZELNIKA, Dziekana Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Politechniki Rzeszowskiej.

- godz. 11:00 – 12:00 - Profesor Daniel SŁYŚ - prezentacja sylwetki Jubilata - wspomnienia - kulisy z życiorysu.

Wystąpienia okolicznościowe.

- godz. 12:00 – 12:30 - Przerwa kawowa i rozmowy kuluarowe

- godz. 12:30 – 15:00 - SESJA NAUKOWA I - INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA
Przewodniczący obrad: prof. dr hab. inż. Cezary MADRYAS, prof. dr hab. inż. Wojciech RADOMSKI

Marek USTROBIŃSKI – Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury Rzeszowa.
Aleksandr V. KUZMIN – The quality of the spatial environment: from general to specific.
Wojciech RADOMSKI, Radosław OLESZEK – Rola mostów w infrastrukturze miejskiej i modele ich obliczania na przykładach obiektów z betonu.
Andrzej KOLONKO, Cezary MADRYAS, Leszek WYSOCKI – Ryzyko przy renowacji przełazowych przewodów kanalizacyjnych.
Emilia KULICZKOWSKA, Andrzej KULICZKOWSKI – Optymalny dobór badań umożliwiających zarządzanie przewodami kanalizacyjnymi w utrzymaniu ich prawidłowego stanu technicznego.
Mariusz STARZEC, Józef DZIOPAK – Modelowanie hydrodynamiczne innowacyjnych kanałów retencyjnych w kanalizacji.
Adam BOLT, Arkadiusz KRYCZAŁŁO – Wymiarowanie wbijanych fundamentów konstrukcji wsporczych zgodnie z EC 7.
Andrzej RAGANOWICZ – Krytyczny stan techniczny infrastruktury kanalizacyjnej.
Jacek TOMCZYK – Ciekawe aspekty realizacji budowy kolektorów ogólnospławnych Lee Tunnel w Londynie w technologii PEHD Weholite.

- godz. 16:00 – 19:00 - SESJA NAUKOWA II – INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Przewodniczący obrad: dr hab. inż. Piotr KOSZELNIK, prof. PRz, dr hab. inż. Marek ZAWILSKI, prof. PŁ

Piotr KOSZELNIK – Rola sztucznych zbiorników retencyjnych jako elementu przyrody, gospodarki i krajobrazu.
Marek ZAWILSKI, Grażyna SAKSON, Agnieszka BRZEZIŃSKA – Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych w aspekcie ochrony wód odbiornika.
Daniel SŁYŚ, Agnieszka STEC, Kamil POCHWAT – Innowacyjne rozwiązania stosowane w nowoczesnej infrastrukturze odwodnieniowej.
Józef TRELA, Karol TROJANOWICZ, Monika ŻUBROWSKA-SUDOŁ – Nowoczesne metody usuwania azotu oparte na procesie autotroficznej deamonifikacji.
Ziemowit SULIGOWSKI – Wybrane sytuacje wpływające istotnie na warunki i możliwości eksploatacji infrastruktury.
Marek SOWIŃSKI – Straty wynikające z przeciążenia kanalizacji deszczowej jako element ryzyka podtopienia zlewni zurbanizowanej.
Agnieszka WRZESIŃSKA - Zagospodarowanie wód deszczowych w aglomeracjach miejskich na przykładzie doświadczeń firmy WAVIN.

- godz. 18:30 – 19:00 - Dyskusja i podsumowanie obrad.

21 października (sobota)

- godz. 10.00 – 12.00 - Wizyta studyjna: tereny inwestycyjne miasta Rzeszowa, Centrum Obszarowego Sterowania Ruchem.