Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF"

W dniu 31 maja 2017 r., w odpowiedzi na nabór dla działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, złożony został wniosek o dofinansowanie projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

Liderem i wnioskodawcą projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, a partnerami 11 gmin współtworzących Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, tj. Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna k. Łańcuta, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza oraz Gmina Tyczyn.

Zakres projektu obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, tj. szkołach, stacjach uzdatniania wody, domach kultury, domach pomocy społecznej itp. na terenie gmin biorących udział w projekcie.

Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywały będą energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej, która będzie wykorzystywana przez ww. jednostki w ich bieżącej działalności. Dzięki czemu możliwe będzie:
•    ograniczenie zapotrzebowania placówek gminnych na zakup energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych,
•    zmniejszenie kosztów ich utrzymania,
•    unowocześnienie procesu wytwarzania energii wpływające na redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery,
•    promowanie montażu odnawialnych źródeł energii w aspekcie korzyści ekonomiczno-społecznych. 

W Gminie Miasto Rzeszów projektem objęte zostanie 57 obiektów, w tym 44 budynki szkół, przedszkoli i zespołów szkół, 5 placówek opieki społecznej, 4 placówki opieki zdrowotnej, 2 domy kultury oraz 2 budynki administracyjne. Łączna moc instalacji wyniesie nieco ponad 1 MW, a szacowana roczna produkcja energii elektrycznej z tych instalacji – ok. 685 MWh. Wartość projektu Rzeszowa wynosi 12,44 mln zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 7,81 mln zł (przy czym całkowita wartości projektu ZIT to 25,7 mln zł, a dofinansowanie 16,9 mln zł).
Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2018 r.