Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Janina Wojturska

Droga artystyczna Janiny Wojturskiej rozpoczęła się w Wojewódzkim Domu Kultury w 1969 roku. Przez 16 lat była tancerką w Zespole Pieśni i Tańca „Bandoska”, a po zdobyciu kwalifikacji choreograficznych w roku 1979 została zatrudniona jako instruktorka tańca prowadząca grupy dziecięce Zespołu. W 1986 przejęła kierownictwo artystyczne całej „Bandoski” i pełni tę funkcję do dzisiaj. W ciągu ponad 20 letniej pracy z zespołem opracowała kilkadziesiąt układów choreograficznych, była autorem wielu scenariuszy i reżyserem wszystkich koncertów i widowisk tanecznych. Opracowała również programy koncertów z udziałem innych zespołów. Pod kierownictwem Janiny Wojturskiej Zespół „Bandoska” zdobył wiele nagród, m.in. pierwsze miejsca i tytuł laureata na przeglądach „Barwy Przyjaźni”, Festiwal w Koninie, „Taneczny Krąg", Ogólnopolski Przegląd w Zamościu, Ogólnopolski Konkurs „Polonez”, Konkurs „O Laur Rzecha” i inne. Pod kierownictwem Janiny Wojturskiej zespół z powodzeniem uczestniczył w festiwalach zagranicznych w Austrii, Belgii, Białorusi, Francji, Holandii, Litwie, Portugalii, Turcji, Ukrainie, na Węgrzech i we Włoszech.
„Bandoska” otrzymała wiele prestiżowych nagród m.in. Artystyczny Znak Jakości, Zasłużony Dla Województwa Rzeszowskiego, a w 2005 roku na swoje 55-urodziny Nagrodę Specjalną Ministra Kultury za Zasługi Dla Kultury Polskiej. Janina Wojturska za wieloletnią pracę jako choreografa Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska” i Dziecięcego Zespołu „Uśmiech” w Rzeszowie została uhonorowana Nagrodą Miasta Rzeszowa w dziedzinie Kultury i Sztuki za 2005 rok.
Droga choreograficzna Janiny Wojturskiej to również praca w Dziecięcym Zespołem Artystycznym „Uśmiech”, który prowadziła przez 30 lat, czyli od 1976 do 2006 roku jako choreograf i kierownik artystyczny. Zespół ten działał przy Wojewódzkim Domu Kultury, Komendzie Chorągwi ZHP, Kuratorium Oświaty i Wychowania ostatnio  przy Zespole Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Rzeszowie. Pośród licznych nagród przyznanych „Uśmiechowi” na prestiżowych festiwalach i konkursach należy wymienić I miejsce i Srebrny Aplauz na Festiwalu  Piosenki i Tańca w Koninie, Srebrną Jodłę na Harcerskim Festiwalu w Kielcach, czy też kilkunastokrotny tytuł laureata Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Rzeszowie.
Z racji na wielkie kompetencje i wysokie kwalifikacji Janina Wojturska zapraszana jest często w charakterze jurora na liczne konkursy i festiwale o zasięgu ogólnopolskim jak również na konsultacje do zespołów krajowych i do grup polonijnych w Europie /m.in. Węgry, Anglia, Niemcy, Litwa/ i Ameryce Północnej /Kanada - Edmonton, Calgary, Regina/.
Janina Wojturska związana jest ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” od 1989 roku, wspomagając działania Wspólnoty na rzecz szerzenia kultury ludowej wśród zespołów polonijnych. Współpracę rozpoczęła od I Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych jako tancerka, a następnie od 1976 roku pracowała na kolejnych festiwalach jako choreograf podczas zgrupowań, przygotowując zespoły polonijne do koncertów przeglądowych, finałowych, tworząc im układy taneczne. Praca ta zaowocowała świetnymi programami między innymi zespołów: „Warszawa” z Dijon (Francja) - zdobyli wówczas główną nagrodę, „Mazurka” z Montbeliar (Francja), „Piastowie” (Szwecja) i inne. Pracowała również jako współtwórca koncertów przeglądowych, Koncertu Krajów Zamieszkania, Koncertu Galowaego, tworząc i pracując z zespołami polonijnymi oraz pokazując własny zespół „Bandoska” na tych koncertach.
W 2003 roku została kierownikiem artystycznym V Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych odbywającego się w Iwoniczu - Zdroju, a w 2006 roku - VI Festiwalu z udziałem 14 dziecięcych zespołów polonijnych z całego świata.
Od 1996 roku do dzisiaj jest kierownikiem artystycznym, choreografem i wykładowcą na Studium Tańców Polskich, które odbywa się corocznie w Rzeszowie. Przygotowuje tam zespoły polonijne /miedzy innymi z Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy, Wegier, Czech, Szwecji, Niemiec czy ostatnio Argentyny/ o pracy artystycznej robiąc choreografię i szkoląc instruktorów.
Janina Wojturska jest również wykładowcą na 4- letnim Studium Choreograficznym szkolącym polonijnych choreografów, ucząc ich tańców rzeszowskich  oraz przedmiotu „Metodyka pracy z dziećmi” na roku podyplomowym.
Janina Wojturska jest też wykładowcą na wielu kursach kwalifikacyjnych dla choreografów, m.in. w Rzeszowie, Poznaniu, jak również na Studium Polonijnym. Była również organizatorem i opiekunem 2- letniego /2004-2006/ Kursu Kwalifikacyjnego dla instruktorów tańca ludowego organizowanego przez WDK z upoważnienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowała też skrypt „Metodyka pracy z dziecięcymi zespołami tańca ludowego”
Wychowankowie Janiny Wojturskiej sami już prowadzą znane zespoły w Polsce  jak również polonijne.
Janina Wojturska, absolwentka 4- letniego Studium Tanecznego w Poznaniu /lata 1980-1985/jest obecnie cenionym choreografem a jej praca znajduje uznanie nie tylko w oczach tancerzy i instruktorów. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i wyróżnień. Należą do nich:
- Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”- 1981r.
- Medal za wybitne osiągnięcia w dziele umacniania patriotycznej więzi Polonii z Macierzą 1985r.
- Dyplom Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury ludowej 1995r.
- Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa w Dniu Edukacji Narodowej -1995r.
- Nagroda Wojewody Rzeszowskiego- 1998
- Nagroda Kuratora Oświaty- 1991,  1994
- Nagroda Wojewody Rzeszowskiego w programie „Talenty” 1998r.
- Nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego 2001r.
- Nagroda Miasta Rzeszowa za rok 2005 w dziedzinie Kultury i Sztuki
W 2006 roku minęło 30 lecie pracy artystyczno- choreograficznej.