Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Młodzieżowy Dom Kultury

Al. Piłsudskiego 25 
35-074 Rzeszów 
tel. 17 748 36 00
http://www.mdk-rzeszow.art.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzącą zajęcia o charakterze określonym statutem i przepisami prawa oświatowego. Uczestnikami zajęć są dzieci od lat 4 i młodzież ucząca się, pracująca, studiująca i bezrobotna. Do głównych zadań Młodzieżowego Domu Kultury należy:
- rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczestników,
- pogłębianie i rozszerzanie wiedzy wykraczającej poza szkolne programy,
- stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach nauki, sztuki, techniki itp.
- rozwijanie zamiłowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki,
- umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku oraz uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, a także zajęcia sprzyjające rozwojowi fizycznemu wychowanków,
- organizowanie i koordynowanie różnych form edukacji artystycznej, przeglądów, konkursów, wystaw, zawodów,
- wypracowywanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami,
- wypracowywanie, gromadzenie i upowszechnianie materiałów metodycznych, programowych (repertuarowych) służących wzbogacaniu i unowocześnianiu działalności własnej oraz różnych form pracy pozalekcyjnej prowadzonej przez szkoły, jak i działalności pozaszkolnej prowadzonej przez inne instytucje o zbliżonych zadaniach statutowych.
W stałych formach pracy: zespołach i pracowniach artystycznych, technicznych, naukowych, sportowych i innych uczestniczy ponad 900 osób. Nabór do pracowni, zespołów i sekcji MDK prowadzony jest z początkiem każdego roku szkolnego bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących zajęcia. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Co roku uczestnicy biorą udział w wielu konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez artystycznych (Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”, Koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski), warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży o tematyce Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Dnia Matki oraz warsztatów teatralnych, tanecznych i plastycznych dla nauczycieli.

Działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie zespoły taneczne i wokalne, pracownie plastyczne przygotowują oprawę artystyczną na różne imprezy i uroczystości organizowane przez Urząd Miasta Rzeszowa i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (Uroczystość nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom z terenu woj. podkarpackiego, Konferencja „Pamięć i Tożsamość”, Wybór Sportowca Podkarpacia - 2006, II Wojewódzki Konkurs Plastyczny „W trosce o serce”, wystawy prac plastycznych w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim).

Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach MDK przy ul. Piłsudskiego 25 i Osmeckiego 51 oraz pomieszczeniach użyczonych przez szkoły (sale gimnastyczne, aule).
Przy Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie działa Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „PROMOTOR”, które jest organizacją pożytku publicznego i działa na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz poszukującej wartościowych sposobów spędzania wolnego czasu, prowadzi także działania w zakresie profilaktycznej opieki nad młodym pokoleniem. Stowarzyszenie współorganizuje także konkursy, przeglądy, wystawy, Ogólnopolski Festiwal Zespołów Tanecznych „O Laur Rzecha”, krajowe i zagraniczne obozy artystyczno-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, szkolenia dla młodzieży, nauczycieli i wychowawców.

Zespoły i pracownie działające w Młodzieżowym Domu Kultury w Rzeszowie:
- zespoły tańca nowoczesnego: „Hit”, „Impet”, „Tańcząca Ósemka”, „Kornele”, „Rytm”, „Uśmiech”, „Perełki”,
- zespoły tańca ludowego: „Tradycja”, „Rzeszowianka”, „Kleksy”,
- dziecięce i młodzieżowe zespoły teatralne: „Bajdurek”, „Fart”, „One”, „Scena Propozycji” i „MDK”,
- zajęcia wokalne,
- plastyka,
- fotografia,
- rękodzieło artystyczne,
- kuchnia nastolatków,
- turystyka,
- modelarstwo,
- informatyka,
- tenis stołowy,
- gimnastyka korekcyjna,
- nauka języka angielskiego,
- zespoły instrumentalne i instrumentalno wokalne: „The Crumbs”, „Ars Vivendi”, „Cello Session”, „Messenger”,
- zajęcia artystyczne dla przedszkolaków: Grupa „Pszczółki”,
- zajęcia artystyczne dla niepełnosprawnych,
- wolontariat młodzieżowy,
- przy placówce działa również Rada Młodzieży Rzeszowa, która podejmuje działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród młodzieży miasta.