Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Pierwsza nazwa dzisiejszej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie brzmiała: Centralna Biblioteka Pedagogiczna Kuratorium Okręgu Szkolnego Rzeszowskiego. Powstała w czerwcu 1945 roku.

Na pierwszego kierownika biblioteki powołany został 1 czerwca 1945 roku dr Tadeusz Stanisz. W pierwszych latach swego istnienia organizacyjnie Biblioteka podlegała Kuratorium Okręgu Szkolnego. W roku 1951 Ministerstwo Oświaty wydało statut dla pedagogicznych bibliotek wojewódzkich, który określał rolę i zadania biblioteki i nadał je j nową nazwę (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka).

W 1951 roku Biblioteka została przeniesiona do budynku przy Placu Zwycięstwa 7. Od 1952 roku PBW powierzono zorganizowanie wszystkich pedagogicznych bibliotek powiatowych w województwie. Po ich stworzeniu PBW pełniła rolę ośrodka instrukcyjno - metodycznego dla bibliotek powiatowych. Prenumeratę czasopism rozpoczęto w 1952 roku, a w 1954 roku przystąpiono do organizowania czytelni.

W pierwszych latach swojego istnienia Biblioteka prowadziła tylko katalog alfabetyczny. Prace nad katalogiem rzeczowym według UKD rozpoczęto w drugiej połowie 1951 roku.

W latach 70-tych XX wieku Biblioteka zajmowała drugie miejsce w Polsce wśród bibliotek pedagogicznych pod względem liczebności księgozbioru. Dzięki zakupom antykwarycznym księgozbiór PBW wzbogacił się nie tylko ilościowo, ale również jakościowo.

W 1994 roku Biblioteka została przeniesiona z budynku przy Pl. Zwycięstwa 7 (obecnie Pl. Ofiar Getta) do budynku przy ulicy Gałęzowskiego 4 gdzie mieści się do dzisiaj. Przeprowadzka nie dotyczyła Czytelni, która od 1970 roku mieści się przy ulicy Towarnickiego 3. Tam też znajduje się Informatorium Bibliograficzne.

30 kwietnia 1996 roku utworzono Centrum Doskonalenia Pedagogicznego. W skład Centrum weszła Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wraz z jej 6 filiami, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Wojewódzki Ośrodek Politechniczny.

1 października 2000 roku rozwiązano CDP i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie wraz z filiami została placówką samodzielną. Organem prowadzącym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej stał się Samorząd Województwa Podkarpackiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Samorząd Województwa przy wsparciu MENiS rozpoczął 31 grudnia 2002 roku proces informatyzacji 21 bibliotek pedagogicznych Podkarpacia wykorzystując kompleksowy system zarządzania biblioteką PROLIB. W 2003 roku utworzono przy bibliotece biuro obsługi informatycznej systemu bibliotecznego. Od 2008 uruchomiono elektroniczne wypożyczanie zbiorów.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 4
tel. 17 853 62 23
http://www.rzeszow.pbw.org.pl/