Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Relacja z konferencji Matchmaking Roadshow "Innowacyjne klastry siłą napędową regionów"

Miasto Rzeszów, jako jedyny partner z Polski bierze udział w realizacji międzynarodowego projektu Cluster COOP – czyli wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.

Przyczyną wyboru Rzeszowa przez Ministerstwo Gospodarki Narodowej Węgier - partnera wiodącego projektu, była sytuacja gospodarcza miasta – jego dynamiczny rozwój oraz skuteczność znanego w Europie Prezydenta Miasta – Tadeusza Ferenca a także fakt, że Rzeszów jest stolicą klastra Dolina Lotnicza – jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych klastrów w Europie.

Klastry to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną. Modelowym przykładem klastra na świecie jest Dolina Krzemowa w USA, w Polsce jest to rzeszowska Dolina Lotnicza.

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie wspólnej bazy wiedzy dla klastrów z krajów Europy Środkowej (dostępnej na wirtualnej platformie oraz stronie internetowej), która ma w przyszłości ułatwić ich wzajemną komunikację.

W ramach projektu organizowane są konferencje, seminaria tematyczne czy branżowe fora. Rzeszowscy przedsiębiorcy mają okazję wybrać się z wizytą do siedzib partnerów projektu w celu odbycia spotkań z przedstawicielami europejskich klastrów jak i zaprosić ich do siebie. Okazję taką mieli 6 oraz 7 listopada 2012 roku w czasie odbywającej się w Rzeszowie konferencji Matchmaking Roadshow „Innowacyjne klastry siłą napędową rozwoju regionów”. 

Relacja z konferencji MATCHMAKING ROADSHOW  „Innowacyjne klastry siłą napędową rozwoju regionów” 6-7 listopada 2012, Rzeszów:

Około 100 osób wzięło udział w konferencji „Innowacyjne klastry siłą napędową rozwoju regionów”, która odbyła się 6 oraz 7 listopada 2012 roku w Hotelu Hilton Garden w Rzeszowie. Konferencję zorganizował Urząd Miasta Rzeszowa. Podczas konferencji dyskutowano głównie na temat branży lotniczej, kosmicznej oraz informatycznej. Wspólnie zwrócono uwagę na coraz pilniejszy problem finansowania klastrów, przyznając, iż klastry nie mogą liczyć jedynie na pomoc samorządów, a wsparcie zewnętrzne powinno być kierowane w szczególności do klastrów, które potrafią funkcjonować także bez zewnętrznego finansowania.

Konferencję rozpoczął powitalnym przemówieniem Pan Stanisław Sienko, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa. Po nim list Marszałka Województwa Podkarpackiego skierowany do uczestników konferencji odczytał Pan Jerzy Rodzeń Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. W liście Marszałek Województwa Podkarpackiego podkreślił niezwykłe znaczenie branży lotniczej oraz informatycznej dla całego województwa. Następnie głos zabrali: Pan György Szabó z Ministerstwa Gospodarki Węgier, główny koordynator projektu ClusterCOOP, Pani Katarzyna Harazim, Główny Specjalista w Ministerstwie Gospodarki oraz przedstawicielka PARP-u, Pani Dorota Frączek.

Konferencja składała się z paneli, podzielonych na dwa główne tematy: internacjonalizację klastrów oraz ich finansowanie. Prezentację polskich klastrów rozpoczęto od wystąpienia Pana Andrzeja Rybki Dyrektora Doliny Lotniczej, który przedstawił proces transformacji przemysłu lotniczego w regionie i zaprezentował atuty największego polskiego klastra – Doliny Lotniczej. Po jego wystąpieniu głos zabrał dr Miroslaw Denis z Centrum Badań Kosmicznych PAN, który poprzez krótką prezentację przedstawił najważniejsze informacje dotyczące polskiego sektora kosmicznego, zwracając szczególną uwagę na istnienie potencjału do powstania klastra kosmicznego. Podał również informację na temat głównych osiągnięć Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jako ostatni przed przerwą, głos zabrał Pan Petr Netek – Kierownik ds rozwoju Przemysłu Lotniczego i kosmicznego, reprezentujący CzechInvest – czeską Rządową Agencję Rozwoju Instytucji i Biznesu. Po przerwie, w panelu dyskusyjnym udział wzięli dodatkowo: Pan Maciej Dzierżanowski z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Wojciech Materna – Prezes Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka oraz dr Maciej Piotrowski z Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie. Tematem drugiego panelu dyskusyjnego było finansowanie klastrów. Do panelistów dołączyli Pan Ireneusz Drzewiecki, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz Pan Marek Sienkiewicz z firmy Deloitte.

W drugim dniu konferencji swoje prezentacje przedstawili: Pan Piotr Czerepiuk zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Pani Marzena Furtak-Żebracka, Dyrektor Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa. Konferencję zakończyły krótkie prezentacje podkarpackich klastrów oraz wizyta studyjna w Uniwersyteckim Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej. 

Partnerami realizującymi projekt są: Ministerstwo Gospodarki Narodowej Węgier, Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej, Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego MAG (odpowiednik polskiej PARP) Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej, Słowacka Agencja Innowacji i Energetyki, Agencja Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji - CzechInvest, Samorząd Regionu Piemont, Uniwersytet w Ljubljanie, INNO AG (Niemcy), Gmina Miasto Rzeszów – będąca jedynym partnerem projektu na poziomie miasta.