Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

O projekcie

Miasto Rzeszów, jako jedyny partner z Polski, został zaproszony do realizacji projektu Cluster COOP – czyli Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej.

Przyczyną wyboru Rzeszowa przez Ministerstwo Gospodarki Narodowej Węgier - partnera wiodącego projektu, była sytuacja gospodarcza miasta – jego dynamiczny rozwój  oraz skuteczność znanego w Europie Prezydenta Miasta – Tadeusza Ferenca a także fakt, że Rzeszów jest stolicą klastra Dolina Lotnicza.

Klastry to przestrzennie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji powiązanych siecią zależności, która poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala osiągnąć tym przedsiębiorstwom trwałą przewagę konkurencyjną. Modelowym przykładem klastra na świecie jest Dolina Krzemowa w USA, w Polsce jest to rzeszowska Dolina Lotnicza.

W 2011 roku Rzeszów podpisał umowę o dofinansowanie projektu oraz umowę partnerską. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme), priorytet 1 – Wspieranie innowacyjności na obszarze Europy Środkowej. Obecnie trwają negocjacje pomiędzy partnerami mające na celu ustalenie terminów wspólnych konferencji, na których obecni będą przedstawiciele klastrów z krajów Europy Środkowej. Instytucjami realizującymi założenia projektu są:

  • Ministerstwo Gospodarki Narodowej Węgier,
  • Ministerstwo Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej,
  • Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego MAG (odpowiednik polskiej PARP)
  • Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej,
  • Słowacka Agencja Innowacji i Energetyki,
  • Agencja Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji - CzechInvest,
  • VDI/VDE Innowacje + Technologia GmbH z Niemiec,
  • Samorząd Regionu Piemont,
  • Uniwersytet w Ljubljanie,
  • Gmina Miasto Rzeszów – będąca jedynym partnerem projektu na poziomie miasta.


Projekt ma na celu wspieranie rozwoju i promowanie klastrów na terenie Europy Środkowej. W ramach projektu „ClusterCOOP” organizowane będą konferencje i seminaria tematyczne. System klastrów będzie promowany przy użyciu środków masowego przekazu. Jednym z głównych elementów projektu jest wymiana doświadczeń, której będzie można dokonać na tematycznych spotkaniach i forach branżowych. Rzeszowscy przedsiębiorcy będą mieli okazję wybrać się z wizytą do siedzib partnerów projektu w celu odbycia spotkań z przedstawicielami europejskich klastrów, jak i zaprosić ich do siebie.

W Rzeszowie zostanie zrealizowany pobyt studyjny dla przedstawicieli klastrów oraz partnerów projektu. Celem tej wizyty będzie prezentacja Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, jako wiodącego klastra przemysłowego w Europie. Miasto Rzeszów, podobnie jak inni partnerzy projektu, zorganizuje również Punkt Informacji o Klastrach. Udział Rzeszowa w tym prestiżowym projekcie będzie doskonałą okazją promocji miasta, jako siedziby Stowarzyszenia Dolina Lotnicza.