Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Konferencja MIASTO INNOWACYJNE

Program konferencji MIASTO INNOWACYJNE
Wiedza – Przedsiębiorczość – Marketing
Rzeszów – Jarosław – Lwów
1 – 3 czerwca 2011 roku

1 czerwca 2011 r. (środa) - Urząd Miasta w Rzeszowie (Ratusz, Rynek 1)

godz. 09.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

godz. 10.00 – 10.20 – Rozpoczęcie konferencji - Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Makieła

SESJA I, godz. 10.20 – 11.40 - Prowadzenie: Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Makieła (PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Evgen Krikavsky (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska)

godz. 10.20 – 10.40 – Prof. dr hab. Tadeusz Markowski (Uniwersytet Łódzki, KPZK PAN), dr Janusz Kornecki (Uniwersytet Łódzki) - Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego – tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (Na tle europejskiego projektu INNOPOLIS)

godz. 10.40 – 11.00 – Dr hab. Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski, KPZK PAN) - Innowacyjne miasto – moda czy konieczność?

godz. 11.00 – 11.20 – Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Proces kształtowania miasta innowacyjnego

godz. 11.20 – 11.40 – Prof. dr hab. Evgen Krikavsky (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) - Potencjał logistyczny gospodarki innowacyjnej

godz. 11.40 – 12.00 – Dyskusja

godz. 12.00 – 12.20 – Przerwa na kawę

SESJA II, godz. 12.20-13.40 - prowadzenie: Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Makieła (PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Evgen Krikavsky (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska)

godz. 12.20 – 12.40 – Prof. dr hab. Rajmund Mydel (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) - Rola szkolnictwa wyższego i działalności badawczo-rozwojowej w kształtowaniu struktur współczesnych miast – model miasta innowacyjnego

godz. 12.40 – 13.00 – Dr Renata Madzinova (ISM Slovakia w Preszowie) - Innovation – one of the factors of development

godz. 13.00 – 13.20 – Prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Zuziak (Politechnika Krakowska) - Planowanie przestrzenne i marketing metropolitalny

godz. 13.20 – 13.40 – Dyskusja

godz. 13.40 – 14.20 – Przerwa

SESJA III, godz. 14.20 – 16.00 - Prowadzenie: Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Makieła (PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Evgen Krikavsky (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska)

godz. 14.20 – 14.40 – Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Makieła (PWSTE w Jarosławiu) - Miasto przedsiębiorcze, miasto innowacyjne na przykładzie Krakowa

godz. 14.40 – 15.00 – Prof. nzw. dr hab. Roman Sobiecki (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Indywidualna przedsiębiorczość mieszkańców miast i jej uwarunkowania

godz. 15.00 – 15.20 – Dr Krzysztof Kaszuba (Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie) - Wpływ przedsiębiorstw innowacyjnych na rozwój miast na przykładzie Rzeszowa

godz. 15.20 – 15.40 – Prof. dr Ivanna Bakushevych (Lwowski Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy, TICIT w Tarnopolu) - Renaissance of innovative cities: branding and knowledge networking dynamics in the transboarder euroregion

godz. 15.40 – 16.00 – Dyskusja

godz. 18.30 – Ognisko w domku myśliwskim w Manasterzu (Wyjazd z Rzeszowa o godz. 17.00)

2 czerwca 2011 r. (czwartek)
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
(budynek Instytutu Ochrony Zdrowia, sale W10 i W11)

SESJA I, godz. 10.00 – 11.30

Sekcja tematyczna I (sala W10)
Prowadzenie: Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Doc. dr Agnieszka Sobala – Gwosdz (PWSTE w Jarosławiu)

Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej) - Marketingowa koncepcja miasta uzdrowiskowego na przykładzie Nałęczowa

Prof. UJK dr hab. Marek Jóźwiaj, dr Małgorzata Jóźwiak (Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) - Wybrane wskaźniki rozwoju zrównoważonego na przykładzie miasta Kielce

Doc. dr inż. Janusz Bek (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli) - Rola szkolnictwa wyższego i nauki w prorozwojowych przeobrażeniach miasta Stalowa Wola

Doc. dr Jaroslaw Bereskij, doc. dr Ivanna Luchakivska, (Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu) - Problem prawny zabezpieczenia porządku publicznego w miastach na przykładzie Lwowa

Dr Ewa Słomka, dr Małgorzata Strzyż (Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) - Zarządzanie przestrzenią planistyczną miasta Kielce

Dr Sławomir Dorocki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Regionalne zróżnicowanie rozwoju miast we Francji

Sekcja tematyczna II (sala W11) - Prowadzenie: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Doc. dr Elżbieta Wolanin – Jarosz (PWSTE w Jarosławiu)

Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys (Politechnika Gdańska) - Wybrane uwarunkowania innowacyjności w polskich miastach

Dr inż. arch. Anna Sikora (Politechnika Rzeszowska) - Innowacyjność jako determinanta rozwoju przestrzennego regionu

Dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych jako czynnik rozwoju miast

Dr Oleh Karyy (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) - Rozwój innowacyjny miast: źródła pomysłów i technologii

Dr Andrzej Olak (PWSTE w Jarosławiu) - Endo i egzogeniczne determinanty rozwoju aglomeracji miejskich

Dr Sergey Ignatyev, Mgr Inese Ratanova (Baltic International Academy, Riga) - City marketing: the theoretical and practical aspects

godz. 11.30 – 12.00 – Przerwa na kawę

SESJA II, godz. 12.00 – 13.30

Sekcja tematyczna I (sala W10) - Prowadzenie: Prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej), Doc. dr Agnieszka Sobala – Gwosdz (PWSTE w Jarosławiu)

Doc. dr Agnieszka Sobala – Gwosdz (PWSTE w Jarosławiu) - Uwarunkowania rozwoju branż innowacyjnych w konurbacji katowickiej

Dr Małgorzata Strzyż, dr Ewa Słomka (Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach) - Możliwości zapobiegania zjawisku urban sprawl na przykładzie wybranych obszarów zurbanizowanych

Dr Piotr Zawada (Zakład Doświadczalny „Organika” Sp. z o.o.) - Wpływ polityki przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji, produktu i promocji na rozwój miasta w którym funkcjonuje – studium przypadku

Dr Joanna Wład (PWSTE w Jarosławiu) - Funkcje społeczno – ekonomiczne miasta i ich rola w kształtowaniu produktu turystycznego na przykładzie Jarosławia

Mgr Iryna Manczak, mgr Karolina Orzeł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) Wpływ ośrodka akademickiego Krakowa na konkurencyjność Regionu Małopolski

Dr inż. Daniela Marcincakova (ISM Slovakia w Preszowie) - LFA payments impact on regional development in Slovakia

Sekcja tematyczna II (sala W11)
Prowadzenie: Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Doc. dr Elżbieta Wolanin – Jarosz (PWSTE w Jarosławiu)

Prof. dr hab. Petro Buryak, doc. dr Switlana Bugil, dr Ivanna Myshchyshym (Państwowa Akademia Finansów we Lwowie) - Perspektywiczne kierunki rozwoju gospodarki komunalnej miasta

Dr Tomasz Rachwał, mgr Katarzyna Świerczewska – Pietras (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) - Koncepcje zarządzania procesami rewitalizacji miast

Mgr Gracjan Golecki (Uniwersytet Szczeciński) - Demograficzny kontekst rozwoju współczesnych miast Polski

Dr Agnieszka Smalec (Uniwersytet Szczeciński) - Znaczenie komunikacji samorządu z otoczeniem w dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Dr Paweł Czapliński, dr Wioletta Szymańska (Akademia Pomorska w Słupsku) - Region kulturowy determinantą postaw przedsiębiorczości mieszkańców miast

Mgr inż. arch. Piotr Langer (Politechnika Krakowska) - Miasta solne – dziedzictwo kulturowe a innowacyjność

3 czerwca 2011 r. (piątek) -Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska

9.00 – 11.00 Obrady - Prowadzenie: Prof. nzw. dr hab. Zbigniew Makieła (PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, PWSTE w Jarosławiu), Prof. dr hab. Evgen Krikavsky (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska)

Prof. dr hab. Tadeusz Marszał (Uniwersytet Łódzki, KPZK PAN) - Miasto innowacyjne – zarys koncepcji, uwarunkowań, korzyści

Prof. dr hab. Andrzej Szromnik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, (PWSTE w Jarosławiu) - Marketingowa koncepcja rozwoju miasta

Prof. dr hab. Chukhray Nataliya (Uniwersytet Narodowy Politechnika Lwowska) - Academic Entrepreneurship in the development of city of innovative

Mgr Anna Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Wojciech Dziemianowicz (Uniwersytet Warszawski, KPZK PAN) - Doświadczenia polskich miast na ścieżce rozwoju opartego o innowacje

Dyskusja

Zakończenie i podsumowanie konferencji