Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Przy ulicy Szopena

Rodzaj inwestycji: parking wielokondygnacyjny, hotel

POŁOŻENIE: w Śródmieściu (ok. 0,5 km od Rynku Starego Miasta), przy ul. Szopena, pomiędzy ul. Szpitalną wschodnią a gmachem III Liceum Ogólnokształcącego. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego nr 1 i dużej przychodni zdrowia „Medyk”.

POWIERZCHNIA: ok. 0,5 ha.

PRZEZNACZENIE W OBOWIĄZUJĄCYM PLANIE: w MPZP „Przy ul. Szopena” teren przeznaczony jest pod parking wielokondygnacyjny (od 3 do 4 kondygnacji naziemnych); z dopuszczeniem usług komercyjnych na powierzchni maksymalnie do 0,3 ha od strony ul. Szopena (od 4 do 6 kondygnacji naziemnych).

PRZEZNACZENIE PREFEROWANE: hotel w części północno-zachodniej, ogólnodostępny parking wielokondygnacyjny w części południowo-wschodniej. Wskazane nawiązanie elewacji nowych budynków (nowego budynku) do elewacji zabytkowego gmachu III LO i analogicznie dachu obiektu komercyjnego do dachu gmachu III LO.

OBECNE UŻYTKOWANIE: ogólnodostępny parking w poziomie terenu - od strony ul. Szopena część parkingu posiada nawierzchnię asfaltową, część wschodnia o prowizorycznej tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych.

UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE: obszar znajduje się w strefie konserwatorskiej B - ochrony zachowanych elementów zabytkowych układu przestrzennego. Obowiązuje uzgodnienie koncepcji i projektu inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

FIZJOGRAFIA: teren płaski, leżący na terasie nadzalewowej rzeki Wisłok (nie jest narażony na zalewanie wodami powodziowymi). Korzystne warunki geologiczno-gruntowe.

UZBROJENIE: wodociąg i kanalizacja sanitarna w ul. Szopena lub wzdłuż lewego brzegu Wisłoka, kanalizacja deszczowa w ul. Szopena.

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA: poprzez ul. Szpitalną wschodnią (boczna ulicy Szopena) - zarówno wjazd i wyjazd. Ulica Szopena jest ulicą klasy zbiorczej - obwodnicą Starego Miasta.

WŁASNOŚĆ: Gmina Miasto Rzeszów (aktualność struktury własnościowej gruntów można zweryfikować w Wydziale Geodezji UMRz lub w Biurze Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa).

INFORMACJE DODATKOWE: istniejący w północnym narożniku terenu budynek lecznicy weterynaryjnej dopuszczony jest w MPZP do likwidacji.