Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie - informacje o czynnościach i dokumentach koniecznych do uzyskania:

1. Stanowiska w sprawie dopuszczenia do użytkowania obiektów budowlanych (art. 3 punkt 2 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej):
• podanie inwestora wraz z odpisem pozwolenia na budowę lub zmiany sposobu użytkowania,
• oględziny (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), na miejscu oględzin konieczne do wglądu:
- projekt budowlany(załącznik do pozwolenia),
- oświadczenie kierownika budowy,
- protokół kominiarski lub protokół skuteczności wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji,
- atesty (dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania na wyroby budowlane)
2. Decyzji (art. 27 ust. 2 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia) stwierdzającej spełnienie wymagań higieniczno – sanitarnych niezbędnych przy produkcji i obrocie żywnością (dotyczy lokali) dla:
• Obiektu realizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmiany sposobu użytkowania i wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia technologiczne w trakcie „odbioru” budowlanego:
- podanie,
- decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu,
- wynik badania wody,
- dokumenty potwierdzające właściwy stan zdrowia personelu.
• Obiektu realizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmiany sposobu użytkowania; gdy nie był wyposażony w niezbędny sprzęt i urządzenia w trakcie „odbioru” budowlanego:
- jak w pkt. 1 i dodatkowo oględziny.
• Obiektu zrealizowanego na podstawie zgłoszenia robót:
- podanie,
- odpis zgłoszenia robót, ewentualnie stanowisko organu architektoniczno – budowlanego w tej sprawie,
- wynik badania wody,
- dokumenty potwierdzające właściwy stan zdrowia personelu,
- oględziny.
• Podmiotu podejmującego działalność w branży spożywczej (zmiana właściciela) w tym samym zakresie:
- wniosek o wydanie decyzji z art. 27 ust. 2 ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia,
- wynik badania wody,
- dokumenty potwierdzające właściwy stan zdrowia personelu,
- oględziny.
3. Różne zaświadczenia potrzebne jako załączniki do wniosków o wydanie zezwoleń na różne rodzaje działalności regulowanej (wynika wyraźnie z przepisów):
- podanie inwestora,
- oględziny,
- protokół kominiarski lub protokół skuteczności wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji.
4. Zgodnie z artykułem 209 Kodeksu Pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.
5. Na bieżąco udzielamy informacji nt. obowiązujących aktów prawnych oraz szkoleń dla osób zatrudnionych przy produkcji i obrocie żywnością.
Kontakt telefoniczny:
0-17 85 419 10,36,69 – informacja, fax. (nr wew. 110)
psse.rzeszow@pis.gov.pl
Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79 a