Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Jesteś w:

Wymiana źródeł ciepła ma terenie ROF

22.01.2020

Gmina Miasto Rzeszów informuje, iż w dniu 21.01.2020r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w następującym zakresie:

 1. Zmieniono termin naboru wniosków:
 • Odbiorcy indywidualni: 10 lutego – 30 kwietnia 2020r.
 • Odbiorcy zbiorowi: 2 marca – 30 kwietnia 2020r.
 1. Dokonano zmian wzoru Weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).
 2. Wprowadzono dodatkowe kryterium w zakresie posiadania przyłącza gazowego i ciepłowniczego.
 3. Uszczegółowiono, że co do zasady przyjąć należy, iż sieć ciepłownicza jest dostępna w przypadku, gdy sieć ciepłownicza znajduje się na działce Beneficjenta,
 4. Wprowadzono definicję budynku komunalnego, w tym sposób tworzenia list rankingowych dla tych budynków,
 5. Doprecyzowano możliwość udzielenia pełnomocnictwa przez współwłaścicieli do podpisania umowy uczestnictwa w projekcie,
 6. Doprecyzowano zapis, że do weryfikacji technicznej należy dołączyć kserokopię uprawnień – uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 7. Uzupełniono o zapis, że nowe urządzenia grzewcze mogą być instalowane w budynkach spełniających poziomy wskaźnika EPh+w,
 8. Uzupełniono zapisy, że do wyjaśnień można wzywać również w zakresie treści weryfikacji technicznej,
 9. Doprecyzowano konieczność zweryfikowania dostępności sieci gazowej i sieci ciepłowniczej na działkach zgłoszonych do projektu – zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej,
 10. Zmieniono limity kosztów dla instalacji w zakresie ciepła sieciowego,
 11. Zmieniono katalog kosztów w zakresie ciepła sieciowego
 12. Doprecyzowano sposób dokumentowania kryterium społeczno-ekonomicznego dla odbiorców zbiorowych,
 13. Uspójniono ww. zmiany we wszystkich dokumentach we wskazanym zakresie

W najbliższym czasie zostanie dokonana zmiana weryfikacji technicznej dla odbiorców zbiorowych.

Aktualne wzory dokumentów dostępne są na stronie Stowarzyszenia ROF (https://rof.org.pl/dokumenty/).

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: kotly@rof.org.pl.

Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

 
06.12.2019

Informujemy, iż w dniu 06.12.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w następujacym zakresie:

 1. Zmieniono termin naboru wniosków – 27.01-31.03.2020 r.
 2. Doprecyzowano warunki udziału w  projekcie poprzez szczegółowe wskazanie typów likwidowanych urządzeń,
 3. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie,
 4. Rozszerzono definicję weryfikacji technicznej,
 5. Dodano możliwość udzielania pełnomocnictwa przez współwłaścicieli w Gminie,
 6. Uzupełniono zapisy w zakresie zgody właścicieli budynku wielorodzinnego do przejścia przez części wspólne w celu wykonania prac koniecznych do montażu urządzenia grzewczego,
 7. Doprecyzowanie, że demontaż i przeniesienie starego kotła może występować tylko w  obrębie nieruchomości objętej projektem,
 8. W przypadku kotłów na biomasę i ekogroszek, rozszerzono wymagania o konieczność posiadania opinii kominiarskiej,
 9. We wniosku przystąpienia do projektu dostosowano zapisy do ww. zmian  w regulaminie
Aktualne wzory dokumentów, w których dokonano zmian zostały oznaczone jako wersja 03. Kompletna dokumentacja naboru dostępna jest na stronie Stowarzyszenia ROF.
 
Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym o ostatnich spotkaniach informacyjno-szkoleniowych w Rzeszowie, które odbędą się w dniach 17 i 19 grudnia br. (tj. wtorek i czwartek) o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Błogosławionej Karoliny 21.
 
 
25.11.2019
 
Informujemy, iż w wyniku m.in. pytań zadawanych przez mieszkańców podczas spotkań szkoleniowo-informacyjnych oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, w dniu 25.11.2019 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków, w tym w załącznikach, w zakresie:
 1. Uszczegółowiono definicję maksymalnej kwoty kwalifikowanej na jedną inwestycję,
 2. Uszczegółowiono katalog kosztów kwalifikowanych,
 3. Doprecyzowano tabelę w części I, pkt. Regulaminu do Załącznika nr 5. – Katalog urządzeń i inwestycji,
 4. Rozszerzono zapis dotyczący możliwości ustanawiania pełnomocników,
 5. Doprecyzowano zapisy dotyczące likwidacji starego źródła ciepła poprzez wskazanie, iż likwidacja dotyczy starego podstawowego źródła ciepła,
 6. Doprecyzowano zapis dotyczący wykonywanych czynności w okresie trwałości projektu,
 7. Doprecyzowano zapis dotyczący oświadczenia w zakresie wykonania inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię,
 8. Skorygowano przykładowe zapisy dotyczące wyliczania wkładu własnego,
 9. Doprecyzowano kryteria naboru wniosków,
 10. W Weryfikacji technicznej dla odbiorców indywidualnych skorygowano oczywistą omyłkę w zakresie wyliczania wkładu własnego,
 11. We Wniosku przystąpienia do projektu dla odbiorców zbiorowych (część 2) Skorygowano wskazanie dla podmiotu podpisującego dokument,
 12. W Umowie uczestnictwa w projekcie rozszerzono określenie warunków organizacyjnych,
 13. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w Umowie uczestnictwa w projekcie doprecyzowano zasady likwidacji starego źródła ciepła,
 14. Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków w Umowie uczestnictwa w projekcie doprecyzowano zasady warunków eksploatacyjnych i gwarancji w okresie trwałości projektu.

Aktualne wzory dokumentów, w których dokonano zmian zostały oznaczone jako wersja 02. Kompletna dokumentacja naboru dostępna jest na stronie Stowarzyszenia ROF.

Jednocześnie przypominamy wszystkim zainteresowanym o kolejnych spotkaniach informacyjno-szkoleniowych, które będą się odbywały w Rzeszowie zgodnie z terminarzem podanym na plakacie poniżej.

 

15.11.2019

Gmina Miasto Rzeszów, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Gminami: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Krasne, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko i Tyczyn, realizuje dwa projekty, w ramach których Mieszkańcy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dotychczas używanych źródeł ciepła na nowe, energooszczędne i ekologiczne kotły gazowe, kotły na biomasę, kotły na ekogroszek lub wpięcie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 W dniu 13 listopada br. zostały przyjęte Zasady naboru beneficjentów do obu projektów, tj. pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” oraz „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” (wersja 01) – współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

Na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/  znajdują dokumenty do naboru wniosków (zakładka DOKUMENTY) oraz będą publikowane aktualności i informacje związane z realizacją projektów.

 

Jednocześnie zapraszamy Państwa na SPOTKANIA SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE, które odbywać się będą na przełomie listopada i grudnia br., zgodnie z informacją na poniższym plakacie. Podczas spotkań można będzie uzyskać informacje nt. zagrożeń związanych z wykorzystywaniem dotychczasowych źródeł ciepła, zalet ich wymiany oraz zasad udziału w ww. projektach.