Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Jesteś w:

15 lat Polski w Unii Europejskiej

RZESZÓW jest stolicą województwa podkarpackiego, centrum Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego, największym ośrodkiem administracyjnym, ekonomicznym, akademickim i kulturalnym południowo-wschodniej Polski. Pełni funkcję ważnego ośrodka przemysłu lotniczego, informatycznego, chemicznego oraz handlu i usług. Jest dynamicznie rozwijającym się miastem ludzi młodych, o dużym potencjale innowacyjnym co potwierdzają wysokie lokaty miasta w rankingach i konkursach ogólnopolskich.

Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. W związku z tym, Rzeszów efektywnie korzysta z możliwości dofinansowania projektów mających na celu rozwój miasta.

 

- DROGI I KOMUNIKACJA - ponad 1,08 mld zł
- NOWE TECHNOLOGIE I INFORMATYZACJA -  ponad 40 mln zł
- ZDROWIE I POMOC SPOŁECZNA - ponad 29 mln zł
- EDUKACJA - ponad 106 mln zł
- SPORT - ponad 27 mln zł
- OCHRONA ŚRODOWISKA - ponad 364 mln zł
- KULTURA I TURYSTYKA - ponad 48 mln zł
- REWITALIZACJA - ponad 21 mln zł

PRZYKŁADOWE PROJEKTY:

Rozwój funkcji metropolitalnych aglomeracji rzeszowskiej poprzez tworzenie warunków do lokalizowania się firm oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej

- wartość całkowita projektu: 2 686 800 EUR (wartość udziału GMRz)
- dofinansowanie: 1 000 000 EUR (wartość udziału GMRz)
- okres realizacji: 2002 - 2003
- program: Phare 2000 SSG PL

Aktywizacja nowych terenów inwestycyjnych w Rzeszowie dzięki poprawie dostępności komunikacyjnej

- wartość całkowita projektu (PLN): 24 348 540
- dofinansowanie (PLN): 9 411 292
- okres realizacji: 09.2004 - 07.2006
- program: Phare 2003

 

Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej

- wartość całkowita projektu: 31 564 300 EUR
- dofinansowanie: 14 791 300 EUR
- okres realizacji: 10.2003 - 12.2010
- program: ISPA/Fundusz Spójności

 

Przebudowa ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4 - dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

- wartość całkowita projektu (PLN)89 074 288
- dofinansowanie (PLN)61 622 157
- okres realizacji: 03.2004 - 06.2008
- program: SPO - TRANSPORT

 

Przebudowa ulic powiatowych w centrum miasta Rzeszowa – poprawa dostępu do sieci dróg krajowych

- wartość całkowita projektu (PLN)25 787 840
- dofinansowanie (PLN)16 491 504
- okres realizacji: 06.2004 - 11.2006
- program: ZPORR

 

Standaryzacja ochrony środowiska poprzez skanalizowanie terenów Miasta Rzeszowa

- wartość całkowita projektu (PLN)8 870 049
- dofinansowanie (PLN)4 918 511
- okres realizacji: 07.2004 - 03.2008
- program: ZPORR

Realizacja II części podziemnej trasy turystycznej wraz z rekonstrukcją płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)16 149 743
- dofinansowanie (PLN)4 842 052/968 410
- okres realizacji: 01.2005 - 02.2008
- program: ZPORR

 

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - etap 1

- wartość całkowita projektu (PLN)8 767 325
- dofinansowanie (PLN)6 574 889/217 800
- okres realizacji: 05.2005 - 09.2006
- program: ZPORR

 

Przebudowa ul. Sikorskiego w Rzeszowie w celu poprawy dostępu do drogi krajowej nr 4

- wartość całkowita projektu (PLN)27 310 176
- dofinansowanie (PLN)19 918 905
- okres realizacji: 02.2007 - 06.2008
- program: ZPORR

 

Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic

- wartość całkowita projektu (PLN)330 823 853,87
- dofinansowanie (PLN)250 040 489,78
- okres realizacji: 9.2011 - 06.2015
- program: PO RPW

 

Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum Rzeszowa poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania

- wartość całkowita projektu (PLN)187 157 987,50
- dofinansowanie (PLN)155 262 359,78
- okres realizacji: 11.2013 - 12.2015
- program: PO RPW

 

Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta Rzeszowa

- wartość całkowita projektu (PLN)16 233 552,86
- dofinansowanie (PLN)12 382 988,62
- okres realizacji: 08.2010 - 12.2015
- program: PO IiŚ

 

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa

- wartość całkowita projektu (PLN)9 618 233
- dofinansowanie (PLN)4 775 013
- okres realizacji: 01.2007 - 06.2012
- program: PO IiŚ

Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4

- wartość całkowita projektu (PLN)86 344 980
- dofinansowanie (PLN)67 085 101
- okres realizacji: 03.2007 - 06.2013
- program: PO IiŚ

 

Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)10 847 091
- dofinansowanie (PLN)4 785 032
- okres realizacji: 08.2007 - 12.2010
- program: RPO WP

 

Budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów miasta Rzeszowa

- wartość całkowita projektu (PLN)50 678 456
- dofinansowanie (PLN)33 659 185
- okres realizacji: 12.2007 - 06.2010
- program: RPO WP

 

Poprawa infrastruktury placówek pomocy społecznej w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)6 246 994
- dofinansowanie (PLN)2 569 107
- okres realizacji: 12.2007 - 06.2014
- program: RPO WP

 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III

- wartość całkowita projektu (PLN)10 112 637,58
- dofinansowanie (PLN)5 161 972,35
- okres realizacji: 02.2008 - 11.2015
- program: PO IiŚ

Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)41 077 909,90
- dofinansowanie (PLN)27 407 098,88
- okres realizacji: 04.2008 - 06.2015
- program: RPO WP

 

Przebudowa sieci ciepłowniczej Rzeszowa

- wartość całkowita projektu (PLN)20 254 855,03
- dofinansowanie (PLN)12 667 125,29
- okres realizacji: 06.2008 - 10.2015
- program: PO IiŚ

Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii

- wartość całkowita projektu (PLN)11 838 985
- dofinansowanie (PLN)8 475 689
- okres realizacji: 07.2008 - 05.2014
- program: RPO WP

 

 

Budowa drogi wojewódzkiej łączącej drogę krajową S-19 (Węzęł Kielanówka) z drogą krajową nr 9 w ciągu ul. Podkarpackiej w Rzeszowie - Etap I

- wartość całkowita projektu (PLN)31 501 876
- dofinansowanie (PLN)9 257 315
- okres realizacji: 04.2009 - 08.2011
- program: RPO WP

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II

- wartość całkowita projektu (PLN)6 015 189,91
- dofinansowanie (PLN)1 646 971,08
- okres realizacji: 06.2009 - 09.2014
- program: RPO WP

 

Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II

- wartość całkowita projektu (PLN)17 992 015,62
- dofinansowanie (PLN)15 250 876,80
- okres realizacji: 09.2010 - 06.2015
- program: RPO WP

 

Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)45 733 336
- dofinansowanie (PLN)20 503 698
- okres realizacji: 10.2012-12.2015
- program: PO IiŚ

 

Rozbudowa al. Gen. Sikorskiego

- wartość całkowita projektu (PLN)13 115 860,19
- dofinansowanie (PLN)11 935 865,30
- okres realizacji: 05.2013-03.2016
- program: RPO WP

 

Podkarpacie stawia na zawodowców

- wartość całkowita projektu (PLN)9 539 624
- dofinansowanie (PLN): 8 252 666
- okres realizacji: 05.2012 - 08.2015
- program: PO KL

Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów – Południe (S19)

- wartość całkowita projektu (PLN)71 525 649
- dofinansowanie (PLN): 45 901 404
- okres realizacji: 2016 - 2018
- program: PO PW

 

Rozbudowa DW 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK 94 na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta

- wartość całkowita projektu (PLN)24 292 696,91
- dofinansowanie (PLN): 19 398 548,10
- okres realizacji: 2016 - 2018
- program: PO PW

 

Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I

- wartość całkowita projektu (PLN)14 476 911,23
- dofinansowanie (PLN): 8 977 759,33
- okres realizacji: 30.11.2015 - 30.06.2018
- program: RPO WP

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

- wartość całkowita projektu (PLN)9 400 749,38
- dofinansowanie (PLN): 8 460 674,44
- okres realizacji: 01.10.2016 - 30.06.2019
- program: RPO WP

 

Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)6 093 714
- dofinansowanie (PLN): 5 066 547
- okres realizacji: 08.2016 – 12.2018
- program: RPO WP

Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)208 725 010,49
- dofinansowanie (PLN): 141 244 236,03
- okres realizacji: 12.2014 - 12.2019
- program: PO PW

 

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy

- wartość całkowita projektu (PLN)45 413 849,60 (wartość GMRz 13 521 329,55)
- dofinansowanie (PLN): 35 649 596,79 (wartość GMRz 10 617 209,75)
- okres realizacji: 12.05.2017 - 31.12.2019
- program: RPO WP

 

Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I

- wartość całkowita projektu (PLN)77 513 264,10
- dofinansowanie (PLN): 65 843 774,90
- okres realizacji: 2013 - 2020
- program: PO IiŚ

Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94

- wartość całkowita projektu (PLN)35 634 659,55
- dofinansowanie (PLN): 19 643 833,66
- okres realizacji: 2017 - 2019
- program: PO PW

 

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

- wartość całkowita projektu (PLN)22 534 235,03 (wartość GMRz 9 272 801,70)
- dofinansowanie (PLN): 12 097 973,52 (wartość GMRz 4 046 686,10)
- okres realizacji: 03.04.2017-30/0
- program: RPO WP

 

Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury

- wartość całkowita projektu (PLN)19 257 493,09
- dofinansowanie (PLN): 12 893 534,65
- okres realizacji: 02.03.2017 - 30.06.2020
- program: POIiŚ

 

Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)205 896 181,75
- dofinansowanie (PLN): 150 793 468,93
- okres realizacji: 11/2016 - 03/2021
- program: PO PW

 

Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie

- wartość całkowita projektu (PLN)69 636 570,47
- dofinansowanie (PLN): 52 437 918,44
- okres realizacji: 11/2015 – 12/2022
- program: PO PW

 

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

- wartość całkowita projektu (PLN)44 949 715,58 (wartość GMRz 23 357 417,25)
- dofinansowanie (PLN): 38 124 479,29 (wartość GMRz 17 838 230,77)
- okres realizacji: 12.11.2018-26.03.2021
- program: PO PW