Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności. W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. zamknij
Jesteś w:

Nabór uzupełniający - Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF

11 czerwca 2018 r.

Informujemy, iż w związku z zakończeniem procedury odwoławczej, na stronie www.rzeszow.pl zostały opublikowane zaktualizowane:

1.  Lista podstawowa – lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych (uszeregowana wg liczby otrzymanych punktów oraz uszeregowana w podziale na gminy)

2. Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej (uszeregowana wg liczby punktów oraz w podziale na gminy)

3. Lista wniosków, które nie zakwalifikowały się do projektu - lista wniosków, które nie spełnily kryterium formalno-prawnego

 

Lider Projektu - Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Lista podstawowa Mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o Mieszkańców znajdujących się na Liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.

Kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00 na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania do projektu zostanie przeprowadzone losowanie.

 

21 maja 2018 r.

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie www.rof.org.pl zostały opublikowane wyniki naboru uzupełniającego, tj.:

  1.  Lista podstawowa – lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych (z uszeregowanie punktowym wraz ze zużyciem energii oraz w podziale na Gminy)
  2. Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej (z uszeregowanie punktowym wraz ze zużyciem energii oraz w podziale na Gminy, z zastrzeżeniem, że kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00, na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie)
  3. Lista wniosków, które nie zakwalifikowały się do projektu - lista wniosków, które nie spełnily kryterium formalno-prawnego.

 

UWAGA:

Lider Projektu - Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że Lista podstawowa Mieszkańców zakwalifikowanych do projektu może ulec rozszerzeniu o Mieszkańców znajdujących się na Liście rezerwowej, w przypadku pojawienia się oszczędności po wyłonieniu Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych.

Kolejność wniosków na Liście rezerwowej, które w kryteriach merytoryczno-punktowych oraz kryterium zużycia energii elektrycznej mają wartość 0,00 na tym etapie została uszeregowana alfabetycznie. W przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania do projektu zostanie przeprowadzone losowanie.

 

21 maja 2018 r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w sprawie powołania komisji przeprowadzającej losowanie wniosków Mieszkańców oraz zgodnie z Regulaminem naboru wniosków Mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”  w dniu dzisiejszym (21.05 br.) o godz. 15:00 w Biurze Stowarzyszenia ROF, ul. Rynek 5 w Rzeszowie odbędzie się ww. losowanie. Mieszkańcy, którzy posiadają taką samą liczbę punktów i takie samo zużycie energii, zostaną zakwalifikowani na Listę podstawową lub Listę rezerwową w wyniku przedmiotowego losowania.

Sytuacja ta dotyczy 9 wniosków Mieszkańców, z których każdy otrzymał 2 punkty na podstawie kryteriów merytoryczno-punktowych oraz posiada zerowe zużycie energii.

Niezwłocznie po utworzeniu Listy podstawowej oraz Listy rezerwowej, zostanie ona w dniu dzisiejszym opublikowana na stronie internetowej www.rof.org.pl oraz na stronach internetowych Gmin uczestniczących w projekcie.

 

23 kwietnia 2018 r.

IInformujemy, iż w dniu 20 kwietnia zakończył się nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy". W ramach naboru złożonych zostało łącznie 763 wnioski (w tym 266 w Rzeszowie).
W najbliższych tygodniach prowadzona będzie ocena złożonych wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym.

Wyniki naboru zostaną zamieszczone na stronie www.rof.org.pl oraz na stronach internetowych Gmin uczestniczących w projekcie w dniu 21 maja br., po zakończeniu procedury oceny. Opublikowane zostaną:
Lista podstawowa – lista Mieszkańców, którzy przeszli pozytywnie weryfikację na podstawie kryteriów formalno – prawnych i uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno – punktowych
oraz
Lista rezerwowa – lista Mieszkańców, którzy ze względu na przyznaną liczbę punktów oraz ograniczenie wynikające z limitu instalacji w projekcie nie zostali ujęci na Liście podstawowej.

Jednocześnie - w związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych - informujemy, iż w dniu 19 kwietnia br. opublikowane zostały wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ wraz z załącznikami, a termin składania ofert ustalono na dzień 8 maja br. Szczegółowa informacja i treść ogłoszenia o zamówieniu dostępna jest tutaj.

 

12 kwietnia 2018 r.

Informujemy, iż trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Postępowanie dotyczy dostawy i montażu instalacji zarówno u mieszkańców zakwalifikowanych do projektu w naborze, który odbył się jesienią 2017 r., jak też u mieszkańców, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie w ramach naboru uzupełniajaącego.

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu wraz z opisem jego przedmiotu i wymagań technicznych dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w zakładce "Zamówienia publiczne powyżej 30 000 euro".

Termin składania ofert upływa 27 kwietnia br.

 

20 marca 2018r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, wprowadzono zmianę w Regulaminie naboru wniosków, zgodnie z którą została dopuszczona możliwość przedkładania deklaracji podatkowej za 2017 r. w celu uzyskania punków w kryterium podatkowym (na dotychczasowych zasadach). Pozostałe zapisy Regulaminu nie uległy zmianie.

Obok znajduje się aktualna treść Regulaminu naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

 

12 marca 2018r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, że wnioski przystąpienia do projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” przyjmowane będą w ramach naboru uzupełniającego w dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin.

Lp. Gmina Adres Pokój Godziny przyjmowania wniosków
1 Gmina Boguchwała

Urząd Miejski w Boguchwale
ul. Suszyckich 33 (dawniej ul. Tkaczowa 134), 36-040 Boguchwała

pok. nr 16 godziny pracy urzędu
2 Gmina Chmielnik Urząd Gminy w Chmielniku
Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50
pok. nr 23 i 37 godziny pracy urzędu
3 Gmina Czarna Urząd Gminy w Czarnej,

Czarna 37-125 Czarna 260

pok. nr 5 godziny pracy urzędu
4 Gmina Czudec Urząd Gminy w Czudcu,

ul. Starowiejska 6, 38-120

pok. nr 10 godziny pracy urzędu
5

Gmina Głogów

Małopolski

Urząd Miejski w Głogowie Młp.,

ul. Rynek 1, 36-060 Głogów Młp.

pok. nr 4 godziny pracy urzędu
6 Gmina Krasne Urząd Gminy w Krasnem,

36-007 Krasne 121

pok. nr 3, 24 godziny pracy urzędu
7 Gmina Lubenia Urząd Gminy w Lubeni,

36-042 Lubenia 131

pok. nr 26 godziny pracy urzędu
8 Gmina Łańcut Urząd Gminy w Łańcucie,

ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

pok. nr 33 godziny pracy urzędu
9 Gmina Miasto Łańcut Urząd Miasta Łańcut, Plac Sobieskiego 18,

37-100 Łańcut

pok. nr 22 godziny pracy urzędu
10

Gmina

Miasto Rzeszów

Urząd Miasta Rzeszowa,

pl. Ofiar Getta 7, 35-002 Rzeszów

pok. nr 43 godziny pracy urzędu
11 Gmina Świlcza Urząd Gminy w Świlczy,
36-072 Świlcza 168
pok. nr 9 pon. w godzinach 9:00 – 16:30 ,wt. – pt. w godzinach 9:00 – 14:00
12 Gmina Trzebownisko Urząd Gminy w Trzebownisku,

36-001 Trzebownisko 976

pok. nr 5. godziny pracy urzędu
13 Gmina Tyczyn Urząd Miejski w Tyczynie,
Rynek 18, 36-020 Tyczyn
pok. nr 28 i 29 godziny pracy urzędu

 

20 lutego 2018r.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w dniach 19 marca – 20 kwietnia 2018 roku trwał będzie nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Wnioski przyjmowane będą w godzinach pracy poszczególnych Urzędów Miast/Gmin uczestniczących w projekcie.
Dokładne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostaną podane na tydzień przed rozpoczęciem naboruzastrzega się możliwość zmiany terminów naboru.
 

Wszelkie materiały i informacje dotyczące projektu, w tym zasad naboru i udziału w projekcie dostępne są na stronie internetowej Lidera Projektu (tj. Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) rof.org.pl oraz na stronie internetowej Miasta Rzeszowa i stronach Urzędów Miast/Gmin właściwych dla pozostałych Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bieżące i uważne śledzenie stron internetowych wskazanych powyżej, ponieważ tylko za ich pośrednictwem będą przekazywane wszelkie i wiążące informacje dotyczące zmian w projekcie.
 

Zasady udziału Mieszkańców w projekcie określa Regulamin naboru wniosków mieszkańców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz wszystkimi załącznikami:

 

W przypadku pytań związanych z udziałem w projekcie prosimy o kierowanie ich wyłącznie drogą elektroniczną na adres: oze@rof.org.pl. Odpowiedzi na pytania będą publikowane na stronie internetowej Lidera Projektu rof.org.pl w zakładce Pytania i odpowiedzi

UWAGA: W trakcie trwania projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w jednym gospodarstwie domowym może zostać zamontowana tylko jedna instalacja fotowoltaiczna (osoby, które zakwalifikowały się do projektu w ramach naboru w roku 2017 nie mogą składać wniosku po raz kolejny na to samo gospodarstwo domowe).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi ze szkolenia – DO POBRANIA.

 

Poniżej znajduje się również Lista wniosków Mieszkańców zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” w naborze z 2017 r. oraz lista wniosków, które nie zostały zakwalifikowane

LISTA PODSTAWOWA_gminy

LISTA PODSTAWOWA_punkty

LISTA WNIOSKÓW_PROCEDURA ODWOŁAWCZA

LISTA WNIOSKÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Dokumenty archiwalne dotyczące naboru wniosków w projekcie parasolowym znajdują się TUTAJ.